Bestyrelsen

Formand: Poul Nystrup
Herningvej 64
6950 Ringkøbing
75162819 / 22157738
Næstformand: Marianne Riis
Bygholmvej 70,
7742 Vesløs
40777210  marianne_riis@hotmail.com
Kasserer: Ib Nord Nielsen
Michel Wester 17 A
Klitmøller,
7700 Thisted
40579323  ib.nord.nielsen@gmail.com
Sekretær: Lars Smith
Højrisvej 2
7900 Nykøbing Mors
98811533  
Redaktør: Jan Salmonsen
Mads Posts Vej 5,
Klitmøller
7700 Thisted
97975148  salmonsen@pc.dk
Medredaktører som ikke er medlem af bestyrelsen:
Redaktør2: Elly Hansen
Kystvejen 75
7755 Bedsted
97948325  
Redaktør3: Svend Hamborg
Vorupørvej 83
7700 Thisted
97937176  
Redaktør4: Willy Mardal
Legindvej 102
7752 Snedsted
97939145  

Vejledning til redaktører for bfn-nyt.dk
wpdk.dk-wp-manual-3-2-0