Følgende har modtaget BFN´s Naturpris:

 1. 1985 (uddelt i 1986):  Jens  Chr. Jeppesen, Skjoldborg for særlige naturhensyn på sin ejendom.
 2. 1987 (uddelt i 1988): Gunhild og Kristian Overgaard, Fårtoft v. Bjergby for særlige aturhensyn på deres ejendom.
 3. 1988 (uddelt i 1989): Holger Mouritsen, Visby for særlige hensyn til flora og fauna på sin ejendom.
 4. 1992 (uddelt i 1993): Frank Eliasson, Thisted for særlig indsats for vandløbene i Thisted Kommune.
 5. 1994: Leo Thøgersen, Bedsted for særlige naturhensyn på sin ejendom.
 6. 2001: Anni og Thorvald Thomassen, Villerslev for særlig indsats for bevarelse og naturforbedringer på deres arealer i Villerslev Mose.
 7. 2005: Susanne og Carsten Kobberø, Koldby – Villerslev for særlige naturhensyn på deres økologiske ejendom ”Damholm” på baggrund af en udarbejdet naturplan.
 8. 2006: Willy  Mardal, Sønderhå for særlig indsats som skribent, underviser, foredragsholder, ringmærker m.m. hvilket har medvirket til at øge befolkningens interesse og forståelse for især fuglelivet.
 9. 2008: Erling Andersen, Skyum for særlig indsats med naturformidling i BFN´s fuglestudiekreds samt naturpleje på egen ejendom.
 10. 2010: Einar Flensted Jensen, Brønderslev for særlig indsats for naturregistrering og naturbeskyttelse i Jammerbugt Kommune.
 11. 2011: Karsten Hansen, Faddersbøl for særlig indsats for varetagelse af flora og fauna, herunder naturforbedringer på egen ejendom i klitlandskabet
 12. 2012: Gunver og Anders Borup, Gjøl som på eget initiativ har iværksat og bekostet en naturgenopretning af en tidligere opdyrket      strandeng på ca. 12 ha.
 13. 2013: Nicolaj Nicolajsen, Sønderhå og Jens Christian Sørensen, Nytorp for deres pionerindsats med ”naturpleje som driftsgren i landbruget” til gavn for en række vigtige lokaliteter i Nordvestjylland.
 14. 2014 Karen Kusk og Henrik Frost Nielsen, Sennels for jeres særlige interesse for fuglelivet og områdets øvrige naturværdier ved jeres ejendom på Sennels Hede.