BFNs Naturkurser har til formål at afholde kurser og andre arrangementer med naturfagligt indhold.

BFNs Naturkurser har en afdeling i Thisted Kommune og en i Jammerbugt Kommune.

Naturkurserne fungerer som aftenskoler under folkeoplysningsloven, og kursisterne betaler et administrationsgebyr på 100 kr. plus en deltagerbetaling på pt. ca. 19 kr. pr. lektion.

Hvert år i november arrangerer Naturkurserne et debatmøde.

Ud over deciderede kurser arrangerer Naturkurserne i Thisted Kommune hvert forår og efterår en fuglestudiekreds. Lederne af denne studiekreds arbejder ulønnet, således at man kan deltage for et beskedent beløb.

Se aktuel udbud:

 Se de enkelte kurser

Foreningen aktiviteter: September 2018 – Januar 2019

Fotosafari for juniorer fra august 2018 til juni 2019

Er du ung og har interesse i at fotografere naturen, så er det her noget for dig.

Du vil få kendskab til mange forskellige fototeknikker, kameraindstillinger og samtidig vil du få et større kendskab til naturen.

I samarbejde med Thisted kommunes projekt om Rigkildelife, vil der blive tilrettelagt fotosafarier ca. en gang om måneden. Det finder altid sted på en lørdag, og vi finder forskellige spændende naturområder rundt i Thy og Hannæs.

Hver gang vil der være dygtige undervisere, som kan give dig inspiration til spændende billeder og som også har et stort kendskab til naturen.

Safarierne har Eftersøgning og registrering af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge focus på:

 • Naturpleje, hvor vi bl.a. Kommer ud og fotograferer køer.
 • Macro, hvor vi tager fotografier af spændende planter og smådyr.
 • Former i naturen, hvor vi ser på varierende landskaber og træer.
 • Biodiversitet, hvor vi vil fotografere, hvor mange arter af planter og dyr, der kan være på et meget lille område.
 • Vand i bevægelse, hvor vi finder områder af vor egn, man sjældent vil komme til.
 • Stranden, hvor vi vil fotografere livet ved og på vandet.

Er der tilslutning til det, vil vi slutte af med overnatning i de nye shelters ved Tved Gl. Skole, og her vil vi øve os i nat fotografering, men der skal også være tid til bare at hygge og fortælle historier rundt om lejrbålet.

Har dine forældre lyst til at fotografere eller har interesse for naturen, så er de meget velkomne til at deltage i safarierne.

Det er gratis at deltage for medlemmer af BFN. For ikke medlemmer er prisen  200,- kr.
Et juniormedlemskab af BFN koster kun 100 kr./årligt. 

Er du interesseret, kan du allerede nu tilmelde dig til lederen af safarierne Jytte Gellert Krogh på 24 93 50 41, mail: jytte.gellert@me.com , eller på mezzenger.

Max. Antal deltagere 15

Det er en betingelse, at du selv kan sørge for at blive transporteret rundt til de forskellige fotolokationer.

Der kan forekomme ændringer i programmet både mht tid, sted og tema.

Program for Fotosafari for unge 2018 (Pdf).

 

Sensommermøde

Lørdag d. 27. oktober 2018, kl. 12 – ca. 16.00 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Program:

 • Kl. 12.00 Frokost.
 • Kl. 13.30 Michael Straarup (specialestuderende fra Aarhus Universitet) fortæller om sine undersøgelser af 50 søer i Nationalpark Thy samt andre botaniske oplevelser i Thy.
 • Kl. 14.30 Kaffe.
 • Kl. 15.15 Dorthea Albrechtsen fra Thisted Kommune fortæller om eftersøgning og kortlægning af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge.
 • Kl. 16.00 Afslutning.

Kontaktperson – Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165

 

Tema aften om Costa Rica

Onsdag d. 7. november kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller

Anna og Svend Hamborg fortæller og viser billeder fra deres tur til Costa Rica
Ellen Eva og Jørgen Nordkvist fortæller og viser billeder fra deres tur.
Det påstås at Costa Rica har klodens største biodiversitet pr. kvadratkilometer.
Der vil blive vist billeder af landskaber, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og planter.

Kontaktperson Jørgen Nordkvist 97924165

 

Debatmøde om vandløb i relation til natur, landbrug og samfund!

Tid: onsdag d. 21. november kl. 19.00
Sted: VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 

Debatmødets formål er at belyse og debattere problemerne omkring vore vandløb, hvor konflikten ofte står mellem landbrugets / samfundets interesser og målsætningen om vandløb i god økologisk tilstand. Oprenset afvandingskanal kontra det uforstyrrede, rene, slyngede og artsrige vandløb. Afvanding kontra natur.
Hvad er vi bedst tjent med, eller behøver de to interesser at være uforenelige?

Oplægsholdere:

Lektor Tenna Riis, Aarhus Universitet (Institut for Bioscience-Akvatisk biologi) fortæller om vandløbs naturlige struktur (planter, dyr, fysiske forhold) og naturlige økologiske funktioner (rolle i næringstilbageholdelse, biodiversitet).

Michael Damm, Limfjordsrådets sekretariat, fortæller om samfundets interesser og forpligtelser under hensyn til aktuelle udfordringer, gældende love, regler og målsætninger. Der tages afsæt i Limfjordsrådets vandplanarbejde i oplandet til Limfjorden herunder interessentinddragelse og arbejdet med forbedringer af vandløbenes fysiske forhold i Limfjordens opland.

Carl Christian Pedersen, formand for landbrugsorganisation Agri Nord, der er hjemmehørende i Aars, Hobro og Aalborg. Carl Christian Pedersen vil belyse forhold, der har betydning for landbrugserhvervet.

Ordstyrer: tidl. klitplantør Ib Nord Nielsen.
Entre er 50 kr. og øl og vand kan købes. Medbring evt. selv kaffe/te
Debatmødet arrangeres af BFN’s Naturkurser.

Alle er velkomne.

 

Julemødet

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted

Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for det sociale. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver og ellers hygget med snak og en lille konkurrence.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Evt. henvendelse til Poul N. Christensen tlf. 22157738

 

Fugletur til Agger Tange

Lørdag den 5. januar 2019 kl. 9.00 – Mødested Færgelejet

Turleder Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660).

Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkurser – Fuglestudiekreds

 

BFN’s Naturkurser tilbyder:

BFN’s Fuglestudiekreds efterår 2018

Fugletårnet ved Ove sø. Foto: Elly Hansen

Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På det øvede hold vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området.
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.

Mødedatoer:

Øvede hold:

4/9 Ib Dyhr viser billeder og fortæller om sin tid, som naturfotograf og na-
turguide i Lille Vildmose.

23/10 En aften med Carsten Bjørnskov

13/11 Kim Frost: I øjenkontakt med fuglene.

4/12* Lars Smith: Ugler.

Begynderholdet:

18/9 – 30/10 – 20/11 – 4/12*

*) Fælles afslutning for begge hold. Efter foredraget om ugler spiser vi æbleskiver sammen inden vi ønsker hinanden en god jul.

Ekskursioner for efteråret:

Agger Tange. Fredag den 24. august 2018.
Mødested: Svaneholmhus kl. 19,00

Vejlerne. Lørdag den 8. september 2018,
Mødested: Tømmerby tårnet kl. 8,00

Ulvedybet. Lørdag den 13. oktober 2018.
Mødested: Kjeldstrup rasteplads kl. 8,30

Roshage-Hanstholm havn. Lørdag den 17. november 2018.
Mødested: Roshage kl. 9,00

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53