BFNs Naturkurser har til formål at afholde kurser og andre arrangementer med naturfagligt indhold.

BFNs Naturkurser har en afdeling i Thisted Kommune og en i Jammerbugt Kommune.

Naturkurserne fungerer som aftenskoler under folkeoplysningsloven, og kursisterne betaler et administrationsgebyr på 100 kr. plus en deltagerbetaling på pt. ca. 19 kr. pr. lektion.

Hvert år i november arrangerer Naturkurserne et debatmøde.

Ud over deciderede kurser arrangerer Naturkurserne i Thisted Kommune hvert forår og efterår en fuglestudiekreds. Lederne af denne studiekreds arbejder ulønnet, således at man kan deltage for et beskedent beløb.

Se aktuel udbud:

 Se de enkelte kurser

BFN’s Naturkurser tilbyder

 

Nationalparkkurser.

 

Lodbjerg-områdets historie og natur 

11 timer ved tidl. klitplantør Eigil Andersen og biolog Jørgen Nordkvist.

Kurset giver et udvidet kendskab til kulturlandskabet og naturen omkring Lodbjerg Fyr.

 Første gang: På VUC i Thisted mandag d. 25. juni kl. 19.00-21.00

Her vil Eigil Andersen komme ind på generelle emner som: geologi og landskabsdannelse, landskabets udvikling, skoven indvandrer og forsvinder igen, pollenanalyser fra kystskrænten samt sandflugten og kampen mod sandet.

Specielt for Lodbjerg området: arkæologiske fund, stenalderen, jættestuen ved Lodbjerg Fyr, bronzealderhøje i plantagen, litteratur omkring området, landskabets benyttelse og beskyttelse, Lyngby-Flade Sø fredningen, Lodbjerg plantage og Nationalpark Thy.

Anden gang: ekskursion i Lodbjergområdet lørdag d. 30. juni kl. 13.00-17.00 til velvalgte steder. Temaet er noget med: geologi og landskabsdannelse i relation til kulturhistorien, områdets træer og buske samt Lodbjerg Plantage.

Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 15. august kl. 19.00-21.00 

Jørgen Nordkvist vil gennemgå botanikken i Lodbjerg-området. I den forbindelse vil han komme ind på planternes tilpasning til livet i det barske miljø. 

 Fjerde gang: Ekskursion til Lodbjerg-området mandag d. 20. august kl. 17.30-20.30 

Jørgen Nordkvist vil vise og fortælle om områdets planteliv. 

Pris: 330 kr.

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 senest d. 18. juni 

 

Svampekursus  

6 timer ved svampekenderen Henning Christensen, Nørre Sundby

Henning vil guide os igennem den righoldige svampeflora i nationalparkens klitplantager. Vi skal – med hovedvægt på de almindelige arter – i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner. Vi skal desuden lære at kende de gode spisesvampe fra de mindre gode og især fra de farlige.

Kurset strækker sig over en weekend og omfatter følgende: en introduktionsaften og en ekskursion til en plantage.

Fredag d. 7. sept. Kl. 19.00-21.00 i Hummerhuset, Klitmøller.

Gennemgang af: arternes levevis og kendetegn, hvor de findes og hvornår, de gode og de giftige samt litteratur om svampe m.m.

Lørdag d. 8. sept. Kl. 13.00-17.00 til velvalgte lokaliteter.

Vi skal lære at spotte svampene i naturen og få nogle med hjem i kurven. Mødested aftales.

Pris: 180 kr.

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller tlf.: 30 50 69 92 senest d. 31. aug.

Husk: Om søndagen leder Henning i forlængelse af kurset en offentlig svampeekskursion til et udvalgt sted kl. 13.00-17.00

NB:  Alle kurser er åbne for deltagelse på timebasis á 30 kr.

 

Fotosafari for juniorer fra august 2018 til juni 2019

Er du ung og har interesse i at fotografere naturen, så er det her noget for dig.

Du vil få kendskab til mange forskellige fototeknikker, kameraindstillinger og samtidig vil du få et større kendskab til naturen.

I samarbejde med Thisted kommunes projekt om Rigkildelife, vil der blive tilrettelagt fotosafarier ca. en gang om måneden. Det finder altid sted på en lørdag, og vi finder forskellige spændende naturområder rundt i Thy og Hannæs.

Hver gang vil der være dygtige undervisere, som kan give dig inspiration til spændende billeder og som også har et stort kendskab til naturen.

Safarierne har Eftersøgning og registrering af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge focus på:

  • Naturpleje, hvor vi bl.a. Kommer ud og fotograferer køer.
  • Macro, hvor vi tager fotografier af spændende planter og smådyr.
  • Former i naturen, hvor vi ser på varierende landskaber og træer.
  • Biodiversitet, hvor vi vil fotografere, hvor mange arter af planter og dyr, der kan være på et meget lille område.
  • Vand i bevægelse, hvor vi finder områder af vor egn, man sjældent vil komme til.
  • Stranden, hvor vi vil fotografere livet ved og på vandet.

Er der tilslutning til det, vil vi slutte af med overnatning i de nye shelters ved Tved Gl. Skole, og her vil vi øve os i nat fotografering, men der skal også være tid til bare at hygge og fortælle historier rundt om lejrbålet.

Har dine forældre lyst til at fotografere eller har interesse for naturen, så er de meget velkomne til at deltage i safarierne.

Det er gratis at deltage for medlemmer af BFN. For ikke medlemmer er priser kun 100,- og så får man et års medlemsskab af BFN med i prisen.

Det færdige program vil blive offentliggjort på facebook og BFN’s hjemmeside.

Er du interesseret, kan du allerede nu tilmelde dig til lederen af safarierne Jytte Gellert Krogh på 24 93 50 41, mail: jytte.gellert@me.com , eller på mezzenger.

Max. Antal deltagere 15

Det er en betingelse, at du selv kan sørge for at blive transporteret rundt til de forskellige fotolokationer.

 

BFN’s Fuglestudiekreds efterår 2018

Fugletårnet ved Ove sø. Foto: Elly Hansen

Mødedatoer:

Øvede hold:

14/8 Jette Østergaard Danielsen viser nogle af sine smukke fugle-og dyre billeder. Både fra ind- og udland.

4/9 Ib Dyhr viser billeder og fortæller om sin tid, som naturfotograf og na-
turguide i Lille Vildmose.

23/10 En aften med Carsten Bjørnskov

13/11 Kim Frost: I øjenkontakt med fuglene.

4/12* Lars Smith: Ugler.

Begynderholdet:

28/8 – 18/9 – 30/10 – 20/11 – 4/12*

*) Fælles afslutning for begge hold. Efter foredraget om ugler spiser vi æbleskiver sammen inden vi ønsker hinanden en god jul.

Ekskursioner for efteråret:

Agger Tange. Fredag den 24. august 2018.
Mødested: Svaneholmhus kl. 19,00

Vejlerne. Lørdag den 8. september 2018,
Mødested: Tømmerby tårnet kl. 8,00

Ulvedybet. Lørdag den 13. oktober 2018.
Mødested: Kjeldstrup rasteplads kl. 8,30

Roshage-Hanstholm havn. Lørdag den 17. november 2018.
Mødested: Roshage kl. 9,00

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53