Kategoriarkiv: Ekskursioner

Svampetur

Rød fluesvamp. Foto: Søren Telling

Søndag den 9. september 2018 kl. 13:00 – 17:00

Mødested: Nystrup Klitplantage – Grusbelagt skovvej øst for Kystvejen –
Indkørsel mellem 30,7 km og 30,8 km afmærkningen fra Kystvejen. Der vil blive opsat et Beach flage med svampeforeningens logo ved indkørselen. Medbring evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj.

Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy)
Tilmelding: Ib Nord Nielsen – e-mail: ib.nord.nielsen@gmail.com – Max 30 deltagere

Alle er velkommen – Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Ekskursion i Nationalpark Thy (NPT), hvor der er Ensianblåfugl

Ensianblåfugl. Foto: Svdmolen CC BY-SA 3,0, wikimedia

Ekskursion til Vestergaard (lodsejer Karsten Hansen) i Nationalpark Thy (NPT), hvor der er Ensianblåfugl.

Lørdag d. 18. august 2018 kl. 14.00

Ensianblåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark. I kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard har Ensianblåfugl en isoleret og sårbar bestand. Med det formål at forbedre forholdene for Klokke-Ensian og Ensianblåfugl har lodsejeren Karsten Hansen derfor i samarbejde med BFN og Nationalparkfond Thy søgt Den Danske Naturfond om midler til gennemførelse af et projekt. Ønsket er at omdanne 1,9 ha græsmark til klithede med klitlavning. På denne måde ønsker man at skabe en forbindelse mellem det nuværende levested for Ensianblåfugl og det kommende levested.

Ud over hovedprojektet er der søgt om midler til et delprojekt med oprensning af et vandhul med det formål at optimere forholdene for Stor Vandsalamander, som har været registreret på lokaliteten.

Under ekskursionen ser vi på det nuværende levested for Ensianblåfugl, hvor vi også generelt ser på planterne i området. Desuden ser vi på projektområdet og vandhullet. Under forudsætning af at projektet igangsættes, ønsker vi at følge udviklingen i de kommende år ved at lave ekskursioner med passende årsintervaller.

Mødested: Tyskebakken 5 kl. 14.00. Ekskursionen forventes afsluttet omkring kl. 16.30

Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. en kande kaffe/the, idet der bliver en kort kaffepause.

Turledere: Karsten Hansen, Signe Kappel Jørgensen fra NPT og Jørgen Nordkvist fra BFN, tlf. 97924165

BFN’s Fuglestudiekreds efterår 2018

Fugletårnet ved Ove sø. Foto: Elly Hansen

Mødedatoer:

Øvede hold:

14/8 Jette Østergaard Danielsen viser nogle af sine smukke fugle-og dyre billeder. Både fra ind- og udland.

4/9 Ib Dyhr viser billeder og fortæller om sin tid, som naturfotograf og na-
turguide i Lille Vildmose.

23/10 En aften med Carsten Bjørnskov

13/11 Kim Frost: I øjenkontakt med fuglene.

4/12* Lars Smith: Ugler.

Begynderholdet:

28/8 – 18/9 – 30/10 – 20/11 – 4/12*

*) Fælles afslutning for begge hold. Efter foredraget om ugler spiser vi æbleskiver sammen inden vi ønsker hinanden en god jul.

Ekskursioner for efteråret:

Agger Tange. Fredag den 24. august 2018.
Mødested: Svaneholmhus kl. 19,00

Vejlerne. Lørdag den 8. september 2018,
Mødested: Tømmerby tårnet kl. 8,00

Ulvedybet. Lørdag den 13. oktober 2018.
Mødested: Kjeldstrup rasteplads kl. 8,30

Roshage-Hanstholm havn. Lørdag den 17. november 2018.
Mødested: Roshage kl. 9,00

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53

Svampetur

Søndag den 17. september 2017 kl. 13:00 – 17.00

Mødested er P-pladsen ved Thagårds Plantage. Kystvejen mellem 24 km og 25 km mærkerne.

Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy)

Tilmelding på 40579323 Ib Nord Nielsen – Max 30 deltagere Medbring evt.svampeflora, kurv, kniv og egnet fortøj.

Alle er velkommen Biologisk Forening for Nordvestjylland, DanmarksNaturfredningsforening Thy, Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Fotosafari for juniorer (gratis – max. 15 deltagere)

 

  • er du glad for at tage billeder
  • kan du også lide naturen
  • er du mellem 7 og 15 år, så er det her noget for dig.

BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) inviterer dig til at lære at tage gode billeder, og få en masse viden om naturen.

Tidspunkter:

Over fem lørdag formiddage henover kommende efterår, vinter og forår er du inviteret til Hummerhuset Klitmøller på flg. datoer:

Lørdag den 3. oktober 2015 fra kl. 9.00 – 14.00.          Tema: Surfere eller træer/ ?

Lørdag den 14. november 2015 fra kl. 9.00 – 14.00.    Tema: Stranden/Jan Durinck

Lørdag den 16. januar 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.          Tema: Landskaber/ Jens Kristian Kjærgaard

Lørdag den 9. april 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.               Tema: Havfugle/Carsten Krog Pedersen

Lørdag den 30. april 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.             Tema: Forår i naturen/ Ib Nord Nielsen

Fotosprint lørdag den 4. juni 2016 fra kl. 9.00 – 16.00 Temaet udmeldes på selve dagen.

Fotosprint er en spændende konkurrence, som vi vil fortælle om den første gang, vi mødes. Betingelsen for at deltage i fotosprint er, at du har deltaget i mindst tre fotosafarier.

Undervisere:

Jytte Gellert Krogh underviser i fototeknik og er leder af alle fotosafarier

Skiftende personer, som har stort kendskab til naturen og fotografering

Programmet for hver fotosafari:

Temaet om naturen bliver fortalt på en spændende måde af en person fra BFN.

Jytte Gellert Krogh, vil fortælle lidt om fototeknik, og så går vi ud og fotograferer det, vi lige har snakket om.

Når vi kommer tilbage til Hummerhuset skal vi se nogle af de billeder, der er taget.

Hver gang skal du udvælge et billede, som du vil have fremkaldt i større format. Billedet bliver udstillet hos Photocare i Thisted. Herefter må du få billedet.

Der vil også blive en fotoudstilling i Hummerhuset. Desuden vil vi lægge dine pletskud (gode billeder) op på BFN’s hjemmeside, og vi vil oprette en facebookside med billeder. Måske vil Nationalpark TV komme og følge os en dag.

Udstyr

Hvis du har et kamera, nyt eller gammelt, eller en mobiltelefon/ipad, som kan tage billeder, så tag det med. Hvis ikke du har nogen af delene, så kan du låne et kamera. Ved tilmelding skal du oplyse, hvad du tager billeder med eller at du vil låne et kamera.

Hygge og se billeder

Måske kan vi få nogle forældre til at komme og deltage, og måske vil nogle bage boller og lave varm kakao til vi kommer tilbage efter at have taget billeder.

Du er også velkommen til at tage en voksen med på safarien, men det er dig, som tager billederne.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest mandag i samme uge, som fotosafarien finder sted ved at sende en sms til:  24 93 50 41. Husk at oplyse, hvilket kamera ect. du har eller om du vil låne et kamera. Det er efter først til mølle princippet, når der er 15 deltagere, så lukkes der for tilmelding. Skriv også, om dine forældre vil hjælpe til.

Vigtigt

For at dine billeder må udstilles og vises på nettet skal dine forældre skrive under på, at de giver deres tilladelse. Her et dokument til dette formål:

Forældretilladelse til offentliggørelse af billeder i forbindelse med fotosafari

 

Referat fra BFN’s arrangement på Livø den 31. august 2014

Efter en meget våd lørdag kunne vi glæde os over at søndagens vejr var lidt venligere stemt. Søndagens få byger, kunne ikke ødelægge, hverken humøret eller de spændende arrangementer, som blev afholdt i dagens løb.

DPP_5475Nordvestjyllands ringmærkningsgruppe var rigt repræsenteret. De mange net blev med korte mellemrum tjekket så fuglene ikke, på noget tidspunkt, led overlast. Ringmærkerne fortalte og viste de enkelte arter frem for de fremmødte, som interesserede fulgte med. Mon ikke en Stor Flagspætte var den art, som vakte størst begejstring.

Ved den guidede fugletur mødte syv deltagere op. Det blev en fin tur gennem Livøs særprægede landskab, uden de helt store ornitologiske sensationer. Et par Træløbere gjorde alligevel lykke ligesom de mange Sortmejser og Fuglekonger, som var svære at få øje på, når de vimsede rundt i grantræerne.

I laboratoriet udstillede Hugo Christensen nattens fangst af natsværmere. Han havde ved hjælp af en ”lyslokker”, som er et hvidt lagen der belyses af en elektrisk pære, fanget 22 forskellige ugler og målere. Her kunne de besøgende få svar på alle de spørgsmål, som trængte sig på angående de små natflyvende insekter.

Strand-HornskulpeDagens sidste tur var for botanisk interesserede, og de ti fremmødte var alle meget engagerede. Den største oplevelse på denne tur var fundet af Strand-Hornskulpe.Den står omtalt som meget sjælden, og den skulle kun findes i Limfjordens vestlige del. En af Naturstyrelsens folk kunne imidlertid fortælle, at den var kendt fra en anden del af stranden på Livø.

Foruden BFN’s arrangementer, var der også denne weekend økologisk høstmarked på Livø. Der var derfor også rig mulighed for at deltage i Naturstyrelsens guidede ture rundt på øen, samt blive klogere på de mange kornsorter, som dyrkes her. Og mon ikke de fleste nød godt af de forskellige smagsprøver af mad, bagværk og øl, som man blev fristet med i ”den gamle lade”.

 

 

 

 

 

 

Fra BFN´s Naturdata:

Dunet Steffensurt er fundet i Tved Klitplantage af Ib Nord Nielsen. Arten er ikke tidligere kendt fra Thy (distr. 6 og 7) og de nærmeste forekomster er henholdsvis det østlige Salling samt Oksholm Skov ved Brovst.

Birgittelund, naturpleje ved sø.

Lørdag d. 21. juni kl. 9,30-13.00

Du kan som frivillig naturplejer hjælpe Birgitte Glossing på hendes lille husmandssted nord for Bejstrup landsby. Husmandsstedet er lavet om til en naturgrund med fredsskov og § 3 beskyttet natur. Her kan du lære at bruge en le og samtidig fjerne græsset op ad den fine sø på naturgrunden.

DN Jammerbugt er værter for en bid brød og kaffe/the.

Tid: Lørdag den 21. juni 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: Bejstrupvej 68, 9690 Fjerritslev. (Nord for Bejstrup landsby).

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon:98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18
jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje i Næstrup Skov

Naturpleje – Søndag d. 24. august 2014 kl. 9.30-13.00

Biologisk Forening for Nordvestjylland i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening indbyder alle interesserede, børn såvel som voksne, til en hyggelig formiddag med naturpleje af hængesæk-moser ved Næstrup skov.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

Arrangørerne er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested: P-pladsen ved Hornstrupvej, som ligger ved Næstrupskoven’s SV hjørne. Vel mødt!

Kontakt: BFN v/ Holger Søndergård. Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84