Kategoriarkiv: Afviklede aktiviteter

Kursus i laver- artsbestemmelse og økologi

På kurset bliver der undervist i danske laver. Kurset har fokus på lavernes morfologi, økologi og godefeltkarakterer. Kurset henvender sig både til nybegynderen og til den trænede deltager.

Kurset består af en teoriaften efterfulgt at to ekskursionsaftener.

Teoriaftenen vil bestå af forelæsning om lavernes morfologi, økologi m.m. efterfulgt af fælles bestemmelse

af 2-3 arter. Herefter kan deltageren selv prøve kræfter med nøgling.

På ekskursionerne vil deltageren blive præsenteret for diverse arter i Nationalpark Thy og der vil blive fokuseret på at få set mange forskellige arter, såvel almindelige som sjældne.

Første mødeaften: torsdag den 28. juli kl. 18.00-21.30 på VUc i Thisted, Munkevej 9

Anden gang: tirsdag d. 2. aug. kl. 18.00-21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Tredje gang: torsdag d. 4. aug. kl. 18.00- 21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Varighed: 9 timer

Pris: 270 kr.

Undervisere: Lennarth Skov Espersen og Ulrik Søchting, som begge registrerer laver i Nationalpark

Thy sommeren 2016.

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /30 50 69 92 senest d. 20. juli

Summercamp 2014

Summercamp Nationalpark Thy 2014

Frivilligt naturarbejde i Nationalpark Thy

Har du lyst til at lære mere om naturpleje i praksis? Til at få erfaring med forvaltning af skov-, natur– og friluftsliv i fælleskab med andre naturinteresserede studerende og frivillige? Så har du nu muligheden for at bruge 6 dage af din sommerferie som frivillig i den barske og storslåede natur i Nationalpark Thy.

Summercamp Nationalpark Thy 12014I løbet af ugen kan du:

  •  Deltage i og blive klogere på forskellige former for naturpleje, f.eks rydning af uønsket plantevækst.
  • Få indblik i hvordan frivillige kan inddrages i pleje af natur- og friluftsfaciliteter.
  • Udforske fremtidige karrieremuligheder og udvide dit professionelle netværk indenfor natur– og friluftsforvaltning.
  • Være med til at gøre en positiv forskel for naturen i Thy.
  • Møde andre ligesindede studerende og ikke mindst have en sjov og lærerig uge med masser
    af frisk luft!

Tilmelding til summercamp

Tilmelding til forstfuldmægtig Anne-Sophie Freltoft Knudsen på: annknu@nst.dk.
Følgende oplysninger skal fremgå tydeligt af mailen:
Fulde navn, adresse, studieretning, fagligt interesseområde,
fødselsdato, mail og mobilnummer.
Tilmeldingsfrist: 30. maj 2014

 

Sommercamp Nationalpark Thy 2014 bSommerCampen varer fra 23.—28. juni 2014.

  • Primitiv overnatning i Hvidbjerg Plantage.
  • Nærmere information om mødested og tidspunkt vi blive sendt til de tilmeldte deltagere.
  • Det eneste du skal medbringe er liggeunderlag og sovepose, så sørger vi for forplejning.

 

(max 25 deltagere. Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse hvis der er mindre end 15 tilmeldte til året sommercamp)

Sommercamp Nationalpark Thy 2014a

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30

Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling

 

Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.

 

Mødested : Lufthavnen i Tved

Turleder :

Søren Telling (6178 7742)

Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.

Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.

Mødested:

P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.

Turleder:

Holger Søndergård (9798 1496).

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)

De Vilde Blomsters Dag i Norden 2014

Søndag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00

Turen går gennem Fosdal Plantage med bl.a. Femradet Ulvefod og Linnæa og videre til Rødland og Drevelsig Hede med fine forekomster af Guldblomme samt Bakke-Gøgelilje og Hvid Næbfrø m.fl. Medbring gerne proviant til turens afslutning.

Mødested: P-plads på Hjortdalvej i ø-del af Fosdal Plantage

Turledere: Holger Søndergård, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen (Evt. henv. tlf 9798 1496)

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80, 7900 Nykøbing)

Ekskursion – lørdag d. 26. april kl. 14.00

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr. Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og udstyr til opdræt af skaldyr.

Entre : 100 kr. pr. person.

Tilmelding :

Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 11. april. Else kan samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).

Aaby Bjerg naturpleje

Lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Du kan give naturen en hånd ved at møde op til naturplejedag på Aaby Bjerg i St. Vildmose. Tag familie og venner med og vær med til at oprykke små træer og buske på denne fine hede, ellers vil heden gro til. Dette lille stykke hede kræver naturpleje for bekæmpelse af småtræer, groft græs og bregner indtil flere gange om året! DN Jammerbugt er værter denne dag for en bid brød og en kop kaffe/the. Tag gerne egne handsker og spader med.

Tid: lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: P – plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej 160, 9440 Aabybro.

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje ved Gærup Fjordskrænter

Lørdag d. 5. april 2014 kl. 09.30 – 13.00

Alle interesserede, børn såvel som voksne inviteres til en hyggelig formiddag. Vær med til at rydde tjørn, som truer den værdifulde botanik ved Gærup. Det kuperede bakkelandskab, som er skabt under den sidste istid er hjem for flere naturtyper med karakteristiske og sjældne botaniske forekomster.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

BFN i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested:

P-pladsen ved Petanque Hallen, Gærupgård, Gærupvej 11, 7752 Snedsted. Vel mødt!

Kontakt: Biologisk Forening for Nordvestjylland, v/ Holger Søndergård.
Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84

Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79.
Email: hds@naturplejenet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen, Mobil 40579323