Kategoriarkiv: Afviklede aktiviteter

De Vilde Blomsters Dag i Norden 2014

Søndag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00

Turen går gennem Fosdal Plantage med bl.a. Femradet Ulvefod og Linnæa og videre til Rødland og Drevelsig Hede med fine forekomster af Guldblomme samt Bakke-Gøgelilje og Hvid Næbfrø m.fl. Medbring gerne proviant til turens afslutning.

Mødested: P-plads på Hjortdalvej i ø-del af Fosdal Plantage

Turledere: Holger Søndergård, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen (Evt. henv. tlf 9798 1496)

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80, 7900 Nykøbing)

Ekskursion – lørdag d. 26. april kl. 14.00

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr. Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og udstyr til opdræt af skaldyr.

Entre : 100 kr. pr. person.

Tilmelding :

Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 11. april. Else kan samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).

Aaby Bjerg naturpleje

Lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Du kan give naturen en hånd ved at møde op til naturplejedag på Aaby Bjerg i St. Vildmose. Tag familie og venner med og vær med til at oprykke små træer og buske på denne fine hede, ellers vil heden gro til. Dette lille stykke hede kræver naturpleje for bekæmpelse af småtræer, groft græs og bregner indtil flere gange om året! DN Jammerbugt er værter denne dag for en bid brød og en kop kaffe/the. Tag gerne egne handsker og spader med.

Tid: lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: P – plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej 160, 9440 Aabybro.

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje ved Gærup Fjordskrænter

Lørdag d. 5. april 2014 kl. 09.30 – 13.00

Alle interesserede, børn såvel som voksne inviteres til en hyggelig formiddag. Vær med til at rydde tjørn, som truer den værdifulde botanik ved Gærup. Det kuperede bakkelandskab, som er skabt under den sidste istid er hjem for flere naturtyper med karakteristiske og sjældne botaniske forekomster.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

BFN i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested:

P-pladsen ved Petanque Hallen, Gærupgård, Gærupvej 11, 7752 Snedsted. Vel mødt!

Kontakt: Biologisk Forening for Nordvestjylland, v/ Holger Søndergård.
Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84

Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79.
Email: hds@naturplejenet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen, Mobil 40579323

Fugletur i Højriis Skov

Søndag den 4. maj kl. 5,30

Lige når bøgen er ved at springe ud er det en særlig dejlig tid at gå en tidlig morgentur i skoven ved Højriis.

På denne morgentur vil vi dels betragte det smukke sceneri, vi vil høre om skoven og dens historie samt lytte til forårets fuglesang.

Mødested:

P-pladsen ud for Højriis Slot kl. 05,30. Turen varer til kl. ca. 9. Turleder Lars Smith. Evt. henv. tlf 9881 1533

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy

Onsdag den 7. maj kl. 19.00

Hare- og agerhønebestandene har det skidt. Markens vildt er løbet tør for levesteder. Der bliver længere imellem, at landmanden oplever en flok agerhøns løbe foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre levestederne for arterne.

Det er vigtigt at skabe sammenhængende områder for vildtet, og derfor er det afgørende, at lodsejere arbejder på tværs af ejendomsskel om en målrettet vildtforvaltning. Det har givet gode resultater i andre dele af landet.

Markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen er rådgiver for et nyetableret markvildtlav i Sydthy og vil på åstedet fortælle om projektet og de resultater, der kan opnås. Sydthy projektet strækker sig fra Hilligsø Teglværk til Lyngholm i et 5 – 10 km bredt bælte.

Mødested:

Bjarne Jørgensen, Vestervig Kloster, Klostergade 2, Vestervig (lige over for kirken)

Evt. henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025

BFNs ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13.30

Dagsorden :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris

Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Thisted Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Vaig af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Poul Holm Pedersen, Erling Andersen og Else Kristensen er på valg. Poul og Erling genopstiller ikke.

Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Jammerbugt Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fosdalen Naturcenter, Fosdalvej 69, 9460 Brovst mandag d. 3. marts 2014 kl. 19.00

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen).5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Blandt indkomne forslag vil bestyrelsen indgive forslag om opløsning af foreningen.

Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30-ca. 21.30

Torsdag d. 27. februar : Forslag til kommende BFN-arrangementer

Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra juli 2014 til december 2014.

Hvis der bliver tid vil Jørgen vise billeder. Evt. henv. Tlf. 9792 4165

Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist