Kategoriarkiv: Afviklede aktiviteter

Fugletur i Højriis Skov

Søndag den 4. maj kl. 5,30

Lige når bøgen er ved at springe ud er det en særlig dejlig tid at gå en tidlig morgentur i skoven ved Højriis.

På denne morgentur vil vi dels betragte det smukke sceneri, vi vil høre om skoven og dens historie samt lytte til forårets fuglesang.

Mødested:

P-pladsen ud for Højriis Slot kl. 05,30. Turen varer til kl. ca. 9. Turleder Lars Smith. Evt. henv. tlf 9881 1533

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy

Onsdag den 7. maj kl. 19.00

Hare- og agerhønebestandene har det skidt. Markens vildt er løbet tør for levesteder. Der bliver længere imellem, at landmanden oplever en flok agerhøns løbe foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre levestederne for arterne.

Det er vigtigt at skabe sammenhængende områder for vildtet, og derfor er det afgørende, at lodsejere arbejder på tværs af ejendomsskel om en målrettet vildtforvaltning. Det har givet gode resultater i andre dele af landet.

Markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen er rådgiver for et nyetableret markvildtlav i Sydthy og vil på åstedet fortælle om projektet og de resultater, der kan opnås. Sydthy projektet strækker sig fra Hilligsø Teglværk til Lyngholm i et 5 – 10 km bredt bælte.

Mødested:

Bjarne Jørgensen, Vestervig Kloster, Klostergade 2, Vestervig (lige over for kirken)

Evt. henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025

BFNs ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13.30

Dagsorden :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris

Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Thisted Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Vaig af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Poul Holm Pedersen, Erling Andersen og Else Kristensen er på valg. Poul og Erling genopstiller ikke.

Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Jammerbugt Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fosdalen Naturcenter, Fosdalvej 69, 9460 Brovst mandag d. 3. marts 2014 kl. 19.00

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen).5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Blandt indkomne forslag vil bestyrelsen indgive forslag om opløsning af foreningen.

Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30-ca. 21.30

Torsdag d. 27. februar : Forslag til kommende BFN-arrangementer

Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra juli 2014 til december 2014.

Hvis der bliver tid vil Jørgen vise billeder. Evt. henv. Tlf. 9792 4165

Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist

Byg din egen fuglekasse.

Onsdag d. 19.februar 2014 kl. 9.30-13.00

Arrangement/aktivitet for børn og forældre/bedsteforældre. Hvis I børn vil tage jeres bedsteforældre med, vil I kunne bygge jeres helt egen fuglekasse, til glæde for jer selv og især til glæde for fuglene i haven. Her er en dejlig aktivitet, som giver afbræk i den lange vinter. Du skal bare betale materialer, så kan enhver sømme deres egen fuglekasse sammen.

Tid: onsdag den 19. februar 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Sted: Svinkløv Plantage, Svinkløvvej 418, 9690 Fjerritslev

Kontaktperson Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18

jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturarbejde og særlige arter ved Karby, Mors

Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 på Karby Friskole, Ørndrupvej 50, Karby

Karby strategigruppe i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) afholder torsdag d. 30 januar 2014 kl. 19.00 et møde om naturarbejde i Karby-området samt om vigtige udpegningsarter, som kan blive symboler for naturarbejdet og for markedsføring af Karby. Strandtudsen ved Karby er Limfjordens største bestand og Agerø-området er ”hotspottet” for verdensbestanden af de lysbugede knortegæs. I Karbyområdet findes den nationale ansvarsart Purpur-Gøgeurt, som vi har et særligt ansvar for at beskytte.

Aftenens program er:

• Arrangørerne byder velkommen.
• Lysbuget knortegås v/ Preben Clausen Danmarks Miljøundersøgelser
• Strandtudsen v/ Lars Christian Adrados, Amphi consult
• Hydrologiprojektet og synergieffekter i forhold til lysbuget knortegås og strandtudse
ved Keld Mortensen, Grontmij
• Græsningsprojektet og synergieffekter i forhold til landskab, flora og fauna generelt og     lokalsamfund v/ Martin Friis Larsen, Morsø Kommune.( Tlf. 9970 7000 )

Foredrag ved Lars Smith om Ghana

Onsdag d. 5. februar kl. 19.30 i Hummerhuset

Lars Smith er biologilærer og feltornitolog og var sidste vinter udsendt som ringmærker og formidler til DOF’s trækfugleprojekt i Ghana. Lars vil vise billeder og fortælle om feltarbejdet i Ghana med de europæiske overvintrende fugle og om sit møde med et spændende vestafrikansk land og dets befolkning.( Tlf. 9881 1533)