Kategoriarkiv: Ekskursioner

Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.

Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.

Mødested:

P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.

Turleder:

Holger Søndergård (9798 1496).

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)

De Vilde Blomsters Dag i Norden 2014

Søndag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00

Turen går gennem Fosdal Plantage med bl.a. Femradet Ulvefod og Linnæa og videre til Rødland og Drevelsig Hede med fine forekomster af Guldblomme samt Bakke-Gøgelilje og Hvid Næbfrø m.fl. Medbring gerne proviant til turens afslutning.

Mødested: P-plads på Hjortdalvej i ø-del af Fosdal Plantage

Turledere: Holger Søndergård, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen (Evt. henv. tlf 9798 1496)

Birgittelund, naturpleje ved sø.

Lørdag d. 21. juni kl. 9,30-13.00

Du kan som frivillig naturplejer hjælpe Birgitte Glossing på hendes lille husmandssted nord for Bejstrup landsby. Husmandsstedet er lavet om til en naturgrund med fredsskov og § 3 beskyttet natur. Her kan du lære at bruge en le og samtidig fjerne græsset op ad den fine sø på naturgrunden.

DN Jammerbugt er værter for en bid brød og kaffe/the.

Tid: Lørdag den 21. juni 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: Bejstrupvej 68, 9690 Fjerritslev. (Nord for Bejstrup landsby).

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon:98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18
jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje i Næstrup Skov

Naturpleje – Søndag d. 24. august 2014 kl. 9.30-13.00

Biologisk Forening for Nordvestjylland i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening indbyder alle interesserede, børn såvel som voksne, til en hyggelig formiddag med naturpleje af hængesæk-moser ved Næstrup skov.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

Arrangørerne er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested: P-pladsen ved Hornstrupvej, som ligger ved Næstrupskoven’s SV hjørne. Vel mødt!

Kontakt: BFN v/ Holger Søndergård. Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80, 7900 Nykøbing)

Ekskursion – lørdag d. 26. april kl. 14.00

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr. Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og udstyr til opdræt af skaldyr.

Entre : 100 kr. pr. person.

Tilmelding :

Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 11. april. Else kan samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).

Aaby Bjerg naturpleje

Lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Du kan give naturen en hånd ved at møde op til naturplejedag på Aaby Bjerg i St. Vildmose. Tag familie og venner med og vær med til at oprykke små træer og buske på denne fine hede, ellers vil heden gro til. Dette lille stykke hede kræver naturpleje for bekæmpelse af småtræer, groft græs og bregner indtil flere gange om året! DN Jammerbugt er værter denne dag for en bid brød og en kop kaffe/the. Tag gerne egne handsker og spader med.

Tid: lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: P – plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej 160, 9440 Aabybro.

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje ved Gærup Fjordskrænter

Lørdag d. 5. april 2014 kl. 09.30 – 13.00

Alle interesserede, børn såvel som voksne inviteres til en hyggelig formiddag. Vær med til at rydde tjørn, som truer den værdifulde botanik ved Gærup. Det kuperede bakkelandskab, som er skabt under den sidste istid er hjem for flere naturtyper med karakteristiske og sjældne botaniske forekomster.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

BFN i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested:

P-pladsen ved Petanque Hallen, Gærupgård, Gærupvej 11, 7752 Snedsted. Vel mødt!

Kontakt: Biologisk Forening for Nordvestjylland, v/ Holger Søndergård.
Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84

Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79.
Email: hds@naturplejenet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen, Mobil 40579323

Fugletur i Højriis Skov

Søndag den 4. maj kl. 5,30

Lige når bøgen er ved at springe ud er det en særlig dejlig tid at gå en tidlig morgentur i skoven ved Højriis.

På denne morgentur vil vi dels betragte det smukke sceneri, vi vil høre om skoven og dens historie samt lytte til forårets fuglesang.

Mødested:

P-pladsen ud for Højriis Slot kl. 05,30. Turen varer til kl. ca. 9. Turleder Lars Smith. Evt. henv. tlf 9881 1533

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy

Onsdag den 7. maj kl. 19.00

Hare- og agerhønebestandene har det skidt. Markens vildt er løbet tør for levesteder. Der bliver længere imellem, at landmanden oplever en flok agerhøns løbe foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre levestederne for arterne.

Det er vigtigt at skabe sammenhængende områder for vildtet, og derfor er det afgørende, at lodsejere arbejder på tværs af ejendomsskel om en målrettet vildtforvaltning. Det har givet gode resultater i andre dele af landet.

Markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen er rådgiver for et nyetableret markvildtlav i Sydthy og vil på åstedet fortælle om projektet og de resultater, der kan opnås. Sydthy projektet strækker sig fra Hilligsø Teglværk til Lyngholm i et 5 – 10 km bredt bælte.

Mødested:

Bjarne Jørgensen, Vestervig Kloster, Klostergade 2, Vestervig (lige over for kirken)

Evt. henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025