Kategoriarkiv: Info

Debatmøde om vandløb i relation til natur, landbrug og samfund!

Naturligt vandløb. Foto: Naturgrafik.dk

Tid: onsdag d. 21. november kl. 19.00
Sted: VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 

Debatmødets formål er at belyse og debattere problemerne omkring vore vandløb, hvor konflikten ofte står mellem landbrugets / samfundets interesser og målsætningen om vandløb i god økologisk tilstand. Oprenset afvandingskanal kontra det uforstyrrede, rene, slyngede og artsrige vandløb. Afvanding kontra natur.
Hvad er vi bedst tjent med, eller behøver de to interesser at være uforenelige?

Oplægsholdere:

Lektor Tenna Riis, Aarhus Universitet (Institut for Bioscience-Akvatisk biologi) fortæller om vandløbs naturlige struktur (planter, dyr, fysiske forhold) og naturlige økologiske funktioner (rolle i næringstilbageholdelse, biodiversitet).

Michael Damm, Limfjordsrådets sekretariat, fortæller om samfundets interesser og forpligtelser under hensyn til aktuelle udfordringer, gældende love, regler og målsætninger. Der tages afsæt i Limfjordsrådets vandplanarbejde i oplandet til Limfjorden herunder interessentinddragelse og arbejdet med forbedringer af vandløbenes fysiske forhold i Limfjordens opland.

Carl Christian Pedersen, formand for landbrugsorganisation Agri Nord, der er hjemmehørende i Aars, Hobro og Aalborg. Carl Christian Pedersen vil belyse forhold, der har betydning for landbrugserhvervet.

Ordstyrer: tidl. klitplantør Ib Nord Nielsen.
Entre er 50 kr. og øl og vand kan købes. Medbring evt. selv kaffe/te
Debatmødet arrangeres af BFN’s Naturkurser.

Alle er velkomne.

Tema aften om Costa Rica

Rødøjet løvfrø fra Costa Rica. Foto: Carayjamesbalboa, Wikimedia, Public Domain.

Onsdag d. 7. november kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller

Anna og Svend Hamborg fortæller og viser billeder fra deres tur til Costa Rica
Ellen Eva og Jørgen Nordkvist fortæller og viser billeder fra deres tur.
Det påstås at Costa Rica har klodens største biodiversitet pr. kvadratkilometer.
Der vil blive vist billeder af landskaber, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og planter.

Kontaktperson Jørgen Nordkvist 97924165

Sensommermøde

Kaprifolie. Foto: Niels Lisborg

Lørdag d. 27. oktober 2018, kl. 12 – ca. 16.00 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Program:

  • Kl. 12.00 Frokost.
  • Kl. 13.30 Michael Straarup (specialestuderende fra Aarhus Universitet) fortæller om sine undersøgelser af 50 søer i Nationalpark Thy samt andre botaniske oplevelser i Thy.
  • Kl. 14.30 Kaffe.
  • Kl. 15.15 Dorthea Albrechtsen fra Thisted Kommune fortæller om eftersøgning og kortlægning af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge.
  • Kl. 16.00 Afslutning.

Kontaktperson – Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165

Naturcenter Tved Gl. Skole indviet

Snoren klippes over af repræsentanter fra tre af de fire sponsorer. Foto: Niels Lisborg

Lørdag d. 29. september blev BFN’s nye sheltere og tilhørende bålplads ved Naturcenter Tved Gl. Skole indviet. Der var et flot fremmøde med over 75 deltagere i alle aldre. Pladsen blev indviet med taler, pølser og pandekager over bål. Til de mindste var der forskellige aktiviteter bl.a. i form af skattejagt. Snoren blev behørigt klippet over af repræsentanter fra tre af de fire sponsorer der var til stede. De fire sponsorer er Friluftsrådet, Dansk Familielandbrug, Danmarks Naturfredningsforening samt Nordea Fonden.

Læs mere om indvielsen i Thisted Dagblad her: Tveds bioperle indviet. 

Der blev både ristet pølser, bagt pandekager og lavet popkorn over bålet på den nye shelterplads. Foto: Niels Lisborg

Åbning af Naturcenter Tved Gl. Skole

Den nye bålplads og de nye sheltere ved Tved Gl. Skole.

Lørdag d. 29. september 2018, kl. 15 – 18 åbner vi Naturcenter Tved Gl. Skole med indvielse af shelter- og bålplads.

Sted: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Program:

  • Velkomst v/formand Poul Nystrup Christensen.
  • Orientering om projektet – Knud-Allan Knudsen.
  • Orientering om aktiviteter i Naturcentret- Carsten Schultz.
  • Åbning og taler.

Der serveres Kaffe/te og kage.
Pølser på grillen / pandekagebagning på bål.
Aktiviteter for børn – spil og orienteringsløb.
Salg af naturbøger /medlemstegning.

Alle er velkomne

Arr. Biologisk Forening for Nordvestjylland

Pressemeddelelse om indvielsen ved Tved Gl.Skole (pdf.)

INVITATION til HEDEPLETVINGE-DAG ved VULLUM SØ!

Hedepletvinge. Foto: Anne Sorbes CC BY-SA 3,0, Wikimedia

Fredag den 24. august 2018 kl. 9-15 er der Hedepletvinge-dag ved Vullum Sø. Det er muligt at deltage om formiddagen for interesserede. Se vedhæftet invitation for mere information såsom program, mødested og tilmelding.

INVITATION til HEDEPLETVINGE DAG ved VULLUM SØ (pdf)

 

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole!

Lørdag d. 23. juni 2018 kl. 9.00-13.00

Mød op til almindelig vedligeholdelse af bygning, have og omgivelser på Hanstholmvej 64. Det drejer sig bl.a. om græsslåning, hækklipning, fjernelse af klip, rense piksten/fliser, lugning, trimning af kanter, vinduesvask m.v.

Vi skal i år endvidere lave bålplads, rydde, grave ud og placere muldtoilet, grave ledning til belysning på p-plads, gøre plads til brændeskur m.v.

Fælles frokost – medbring selv madpakke og drikkelse.

Har du også lyst til at være med i en fast vedligeholdelsesgruppe så meld dig nu, så vil du få en reminder hver gang der er en arbejdslørdag.

Tilmelding til vedligeholdelsesgruppen: Carsten Schultz, tlf. 97 98 15 94 eller: birgitogcarsten@gmail.com

 

Indsamling til det kommende Nationalparkcenter Thy!

Støtteindsamlingen fortsætter frem til 1. maj 2018.

Det er vedtaget, at det kommende Nationalparkcenter Thy skal placeres i Vorupør på en grund lige ved siden af landingspladsens bygninger og P-plads. Mange fondsmidler er allerede indsamlet, men der mangler lidt endnu. Støtteforeningen, der har stået i spidsen for den folkelige indsamling til centeret, har med Sparekassen Thy’s fordoblingsordning på beløb under 10.000 kr. allerede rundet en mio. kr. Støtteforeningen har besluttet, at fortsætte indsamlingen frem til 1. maj 2018, og håber meget på at nå 1.5 mio. kr. Se hjemmesiden for indsamlingen her og læs mere om støttemulighederne: Støt Nationalparkcenter Thy

Nationalparkcenter Thy’s indsamling på facebook.