Kategoriarkiv: Møder (inde)

Torsdagsmøde i Tved Gl. Skole

Bævreasp. Foto: NaturGrafik.dk

Torsdag d. 13. september 2018, kl. 19.30 – ca. 21.30 inviteres  BFN’s medlemmer til torsdagsmøde i Tved Gl. Skole.

Mødet omhandler forslag til kommende BFN-arrangementer. Medlemmerne opfordres til at møde op, og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra januar 2019 – juli 2019

Aftenens tovholder: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist

Kontaktperson: Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025

Sted: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted.

Foredrag om ulve

Støtteforeningen Nationalpark Thy inviterer til foredrag om Ulve ved Thomas Boesdal

Foredraget tilrettelagt således der er plads til spørgsmål og debat hele aftenen. Aftenens ordstyrer og foredragsholder er Thomas Boesdal. Han er på meget kort tid blevet en meget populær foredragsholder om netop dette emne. Han er dygtig til at formidle forskernes resultater på en saglig og let forståelig måde. Hans interesse for ulve, lokale engagement og færden i naturen, gør at han formår at koble teori, med praktisk viden samt egne oplevelser. Han formidler på en levende og spændende måde, blandet med vestjysk humor. 

Thomas mener ikke vi endnu har fået fokus på de virkelige udfordringer der er med at ulven er vendt tilbage til Danmark. Han vil denne aften forsøge at klæde os alle på til at kunne gennemskue de relevante emner der er vi skal forholde os til, samt give os en indsigt i en af naturens allermest tilpasningsdygtige arter, med de udfordringer det giver.

Målgruppe: Alle med interesse for naturen i Nationalpark Thy.

Tidspunkt og sted: Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00 i kantinen på VUC på Munkevej, Thisted.

Entrépris: kr. 50,00 for medlemmer af Støtteforeningen Nationalpark Thy

for Ikke medlemmer kr. 100,00

Overskuddet af entréen/arrangementet går til DET NYE NATIONALPARKCERNTER THY

Tilmelding: Arrangementet kræver ikke tilmelding, mød blot op.

Arrangør: Støtteforeningen Nationalpark Thy

 

Biodiversitet – hvordan stoppes tilbagegangen?

Temadag  –  lørdag den 23. september 2017 kl. 10 – 15.30 i VUC’s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted

4 foredragsholdere vil i løbet af dagen give deres bud på dette særdeles aktuelle spørgsmål.  Temadagens første foredragsholder er Peter Wind, cand. scient., Seniorbiolog Bioscience Kalø, Aarhus Universitet som i sit oplæg vil tale om: Hvad er biodiversitet? Hvorfor er den vigtig? Hvorfor falder den? – Begrebet ”biodiversitet” eller ”biologisk mangfoldighed” kom for alvor på manges læber som en følge af FN-mødet i Rio de Janeiro i 1992. På mødet blev biodiversitetskonventionen vedtaget, som Danmark ratificerede i december 1993. Ratifikationen betød, at Danmark var forpligtet til at udarbejde et landestudie og en national strategi. Sådan gik det ikke helt, hvilket vil blive præsenteret i foredraget. Her vil endvidere begrebet ”biodiversitet” og konventionens betydning for naturbeskyttelses- og naturforvaltningsarbejdet i Danmark blive belyst blandt andet i form af statuseksempler for udviklingen i naturens tilstand.

Temadagens anden foredragsholder er Jørgen E. Olesen, cand. agro., Professor ved  Institut for Agroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet, som vil tale om: Hvilke tiltag har Natur- og landbrugskommissionen foreslået? Natur- og Landbrugskommissionen har en række forslag til, hvordan forholdene for både natur og landbrug i Danmark kan blive forbedret. Foredraget giver en oversigt over udfordringerne og hvilke tiltag Natur – og Landbrugskommissionen har foreslået for at forbedre naturen samtidig med, at landbrugets indtjening kan opretholdes og miljøet forbedres.

Efter en frokostpause, hvor der kan købes forfriskning og sandwich kommer dagens tredje foredragsholder Niels Riis, Rådgivende biolog cand. scient., Naturrådgivning A/S og taler om Naturgenopretningstiltag og resultater. Der gives en indledende oversigt over de generelle typer og metoder til naturgenopretning. Dernæst gennemgås eksempler på konkrete store projekter og deres resultater.

Sidste foredragsholder er Louise Imer Nabe-Nielsen, biolog fra Den Danske Naturfond gør rede for naturfondens planer og tiltag med henblik på at udvikle og styrke biodiversiteten i Danmark.

Afslutningsvis vil Poul Hald Mortensen, biolog mag. Scient. give en opsummering af dagens indhold.

Arrangører af temadagen er Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Støtteforeningen for Nationalpark Thy.

Alle er velkomne. Tilmelding skal ske til Jens Handrup på handrup@outlook.dk  eller på telefon 30 506 992 senest den 21. september

Indbydelse til bogreception

I anledning af at BFNs Forlag udgiver to bøger, inviteres du/I til reception tirsdag den 3. maj kl. 16 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted.

De to bøger har nedenstående titler og indhold:

Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland

I bogen beskrives 37 botaniske lokaliteter i Thisted og Jammerbugt kommuner. Bogen er rigt illustreret.

Orkidéen Tætblomstret Hullæbe

I den botaniske kunstbog fortælles om alle sider af den særprægede og meget specialiserede plante. Bogen er illustreret af 25 kunstnere.

Medlemmer af BFN vil fortælle om udgivelserne, mens der bliver serveret et let traktement:

Hvidvin, Vin Rosé, Danskvand samt snacks

 

Vel mødt.

Venlig hilsen

Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)

og

BFN´s forlag

Atlas III ved Thomas Vikstrøm

Atlas III – aftenmøde 12. april, kl. 17:30 til 21:30, med spisning undervejs.

Thomas Vikstrøm fortæller om ATLAS III.

Med baggrund i spændende nyt og overraskende fund,  fortæller Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus om de foreløbige resultater fra ATLAS III, og sammenligner dem med Atlas I og II. Du vil fx høre om forskellen på selve kortlægningen af ynglefuglene og TimeTælleTurene og det nyttige i både at kende udbredelse og tætheder af fugle. Atlas-hjemmesiden vil blive demonstreret, så du selv kan gå på opdagelse i projektets foreløbige resultater. Til sidst skal vi høre lidt om hvem, der bruger resultaterne og til hvad. Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Undervejs sørger vi for aftensmaden, og vi vil derfor bede om tilmelding til Lars Mogensen på mogensenlars@yahoo.dk senest den 8. april 2016.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din lokalkoordinator her:

Lars Mogensen  mogensenlars@yahoo.dk

Ole Lilleør  lilleor@gmail.com

Søren M. Krag  jsmk@thisted.dk

Tid og sted: 12. april, kl. 17:30 til 21:30

Ny Skivehus
Odgaardsvej 15 A
7800 Skive

Vel mødt!

Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne.

Temadagen afholdes den 19.september i VUCs kantine, Thisted, kl. 10 – 17. I løbet af dagen vil der være 5 indlæg á 45 min. om relevante emner angående Nationalpark Thy. I frokostpausen serveres sandwich, og der kan købes øl og vand.

Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy, vil indledningsvis redegøre for nationalparkens tilblivelse og formål i henhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

Disse temaer vil i princippet blive nærmere belyst gennem de forskellige indlæg fremsat af – hver på sit felt – kompetente personer.:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, vil i sit indlæg nærmere belyse, hvordan Nationalpark Thy kan påvirke biodiversiteten i området. Baseret på eksisterende viden om nationalparkens betydning for biodiversiteten i Danmark gives en motiveret vurdering af de væsentligste målsætninger og de vigtigste virkemidler til bevarelse og udvikling af områdets natur. Endelig diskuteres den danske nationalparklov som ramme for biodiversitetsforvaltningen i Danmark.

Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados, Amphi Consult, vil tale om naturovervågning i Nationalpark Thy og præsentere de forskellige naturovervågningsaktiviteter, der foregår i nationalparken.

Lektor Ole Pedersen, ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet, vil redegøre for forskning vedrørende søerne i nationalparken. De flere hundrede klithedesøer i nationalparken huser en unik flora, men trues af tilgroning og forurening. Indlægget vil præsentere data fra nogle af de videnskabelige undersøgelser af klithedesøerne, hvor både bachelor / PhD studerende har gjort en stor indsats i de forløbne år for at øge vidensgrundlaget, så disse unikke naturområder på sigt kan forvaltes på allerbedste vis.

Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, vil i sit indlæg tale om ”Adaptiv naturforvaltning” i Nationalpark Thy med tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler. Begreber som ”forskningsbaseret forvaltning” og ”adaptiv forvaltning” er i de seneste par år kommet på mode inden for dansk naturforvaltning. Og med god grund. Men hvad ligger der egentlig i disse begreber, og hvornår kan forskningsbaserede og adaptive forvaltningsprincipper egentlig være hensigtsmæssige i forhold til traditionel forvaltning, fx i forbindelse med naturforvaltning i nationalparken? Med udgangspunkt i tre ikoniske arter – en truet, en almindelig og en ny hjemmehørende i nationalparken – gives en introduktion til de grundlæggende principper for forskningsbaseret og adaptiv forvaltning, samt hvorledes de tre arter i givet fald kunne forvaltes i nationalparken efter disse principper.

Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi, vil belyse, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCN’s retningslinjer for nationalparker. Der stilles ofte spørgsmål ved, om de danske nationalparker er rigtige nationalparker. Kritikken går på nationalparkernes manglende størrelse og naturmæssige autenticitet, deres indhold af erhvervsvirksomheder med særlig fokus på landbrug og turisterhvervet, deres indhold af bymiljøer samt deres udnyttelse til konsumptive rekreative formål, fx jagt og fiskeri. Indlægget giver en sammenligning mellem Nationalpark Thy og udvalgte nationalparker i andre lande og foretager en vurdering i forhold til IUCN’s kriterier for kategorier af områdebeskyttelse og giver på dette grundlag et bud på, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark.

 

 TEMADAG

Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne

Temadagen afholdes lørdag d. 19. september

kl. 10-17 i VUCs kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted

Program:

10.00: Velkomst ved ordstyrer Knud-Allan Knudsen

10.15 – 10.45: Leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen: Nationalparkens tilblivelse og formål i forhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

11.00 – 11.45: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: Hvordan kan Nationalpark Thy påvirke biodiversiteten i området.

11.45 – 12.30: Frokostpause. Der serveres sandwich og sælges øl og vand.

12.30 – 13.15: Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados,  Amphi Consult: Naturovervågning i Nationalpark Thy.

13.30 – 14.15: Lektor Ole Pedersen, Ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet: Forskningen vedrørende søerne i Nationalpark Thy.

14.15 – 15.00: Kaffepause.

15.00 –15.45: Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience: Adaptiv naturforvaltning i Nationalpark Thy? Tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler.

16.00 – 16.45: Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi (rådgivningsfirma): Nationalpark Thy sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCNs retningslinjer for nationalparker.

16.45: Temadagen afrundes ved biolog, mag.scient Poul Hald-Mortensen

Entré: 100 kr. der dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Til Jens Handrup senest d. 17. september på    handrup@dlgtele.dk,

eller  tlf. 97 93 66 10 / 30 50 69 92.       Alle er velkomne              

 Arrangører: Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

 

Fra spagnum til stylteløbere

STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY

INDBYDER TIL FOREDRAG ONSDAG DEN 8. OKTOBER 2014 KL 19:30 I

 VUC KANTINE MUNKEVEJ 9 THISTED

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver

LILLE VILDMOSE

Fra spagnum til stylteløbere

Danmarks største fredede landområde, Lille Vildmose i Østhimmerland, er under forvandling og naturgenopretning.

For få år siden herskede spagnum-industrien over store dele af Vildmosen, hvor der blev udvundet spagnum fra nøgne, brune landskabsflader.

stylteløberI dag er produktionen og dræningen stoppet, og nu yngler stylteløbere, rørdrummer, rørvagtler og traner i de nye våde og grønne terræner, mens kongeørne og havørne jævnligt jager over de tidligere gravebaner.

Og måske er elgen på vej til Vildmosen, der huser Danmarks største bestand af vildsvin og efterkommerne af den oprindelige jyske kronvildtstamme.

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver har siden 2005 fulgt udviklingen fra pottemuld til paradis for fugle. Han har lavet flere film, der skildrer Lille Vildmoses naturværdier.

I et foredrag vil han i ord og fotos vise øjeblikke fra den dynamik, der i disse år hersker på Lille Vildmoses lange vej mod tidligere tiders vidtstrakte højmoser.

Lille Vildmose er den største højmose i Nordeuropas lavland.

Der kan købes øl og vand ved arrangementet.

Fri entre

 

Julemøde i Hummerhuset

Onsdag 4. december 2013 kl. 19.30
Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for det sociale.

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen vil bidrage til
underholdningen. Øvrige fremmødte er meget velkomne til at medbringe
ting og sager, som kan bidrage til en meget hyggelig aften.