Kategoriarkiv: Naturkurser og fuglestudiekreds

Fotosafari for juniorer

Fotosafari for juniorer (gratis – max: 15 deltagere)

  • er du glad for at tage billeder
  • kan du også lide naturen
  • er du mellem 9 og 18 år

Så er det her noget for dig.

BFN (biologisk forening for Nordvestjylland) inviterer dig til at lære at tage gode billeder, og få en masse viden om naturen.

Tidspunkter og sted:

Over otte lørdag formiddage henover kommende efterår, vinter og forår er du inviteret til deltage i fotosafari på følgende steder:

Fotosafari for juniorer  2017-18  
 
Dato Emne Sted Gæstelærer  
 

19. aug. 2017

Blomsterfotografering macro Vi mødes i Hummerhuset og kører sammen til Ove Sø Mona Fredriksen  
9. sept. 2017 Dyr på græs, fokus på dyrene/naturpleje Vejlerne ved Øsløs

Vi mødes ved Vesløs Brugs

Mona Frederiksen  
28. okt. 2017 Gamle træer og hvordan man får et flot grafisk billede med forskellige former, der er lettere at se, når løvet ikke er der/ respekt for naturen Thaagaards Plantage,

Vi mødes på Klitmøller Friskole, Skolestien 3

Morten Hilmer  
25. nov. 2017 Kontraster i landskabet (hegn og diger Hummerhuset og Faddersbøl Jan Dürinck  
14. jan. 2018 Vand i bevægelse og kildevæld Doverodde Jens Kristian Kjærgaard  
17. marts 2018 Naturen vågner Hummerhuset og Vilsbøl Plantage Ib Nord  
14. april 2018 Former i naturen og hvor meget man kan finde, på et lille område Kløvenhøjvej, mellem Boddum og Sdr. Ydby Carsten Krog Pedersen  
5. maj 2018 Afslutning med præsentation af vinderbillederne Hummerhuset    
         

I juli måned 2018 er det planen, at vi skal til Tved og bo i shelters. Der vil komme flere oplysninger om det senere.

Alle lørdage er fra 9.00 – 14.00

I den kommende sæson laver vi fotosafari i samarbejde med Thisted Kommunes projekt om Rigkær og Kildevæld www.rigkildelife.dk

 Desuden er DN blevet samarbejdspartner.

Undervisere:

  • Jytte Gellert Krogh underviser i fototeknik og er leder af alle fotosafarier
  • Gæstelærere , som har stor kendskab til naturen og fotografering

 Programmet for hver fotosafari:

Temaet hver gang bliver fortalt på en spændende måde af en person fra projektet om Rigkær og Kildevæld.

Som der fremgår af programmet, så mødes vi forskellige steder for at komme tæt på de ting, vi vil fotografere.

Der vil hver gang være mulighed for, at vi hver gang kan komme indendøre og se billederne igennem.

Hver gang skal du udvælge et billede, som du vil have fremkaldt i større format. Billedet bliver udstillet hos Photocare i Thisted. Herefter må du få billedet. Desuden kan billedet indgå i en konkurrence, hvor vinderbillederne vil blive af sløret den 5. Maj. 2018.

Der vil også blive en fotoudstilling i Hummerhuset. Desuden vil vi lægge dine pletskud (gode billeder) op på BFN’s hjemmeside, og vi vil oprette en facebookside med billeder.

Nationalpark TV vil komme og følge os en dag.

Udstyr

Hvis du har et kamera, nyt eller gammelt, eller en mobiltelefon/Ipad, som kan tage billeder, så tag det med. Hvis ikke du har nogen af delene, så kan du låne et kamera. Ved tilmelding skal du oplyse, hvad du tager billeder med, eller om du vil låne et kamera.

Voksne er velkomne til at deltage i fotograferingen

Du er også velkommen til at tage en voksen med på safarien. Og den voksne er velkommen til selv at medbringe et kamera. Men det er I unges billeder, som indgår i konkurrencen. Undervisningen vil tage udgangspunkt i unges niveau.

Hygge og se billeder

Måske kan vi få nogle forældre til at komme og deltage, og måske vil nogle bage boller og lave varm kakao til vi kommer tilbage efter at have taget billeder.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest mandag i samme uge, som fotosafarien finder sted ved at sende en sms til:

24 93 50 41 eller mail til: jytte.gellert@me.com.

Husk at oplyse, hvilket kamera ect. du har eller om du vil låne et kamera. Det er efter først til mølle princippet, når der er 15 deltagere, så lukkes der for tilmelding. Skriv også, om du tager en voksen med.

Vigtigt

For at dine billeder må udstilles og vises på nettet skal dine forældre skrive under på, at de giver deres tilladelse.  Jeg har en skrivelse med, som skal underskrives. Det vil også kunne downloades fra http://bfn-nyt.dk

Gratis

Det er gratis at deltage, men vi vil opfordre dig eller en af dine forældre at blive medlem af BFN.

Kontingent og tilmelding:

Ordinær medlem (inkl. Naturnyt) kr. 220,00
Unge under 21 år kr.  100,00
Ekstraordinær medlem (ekskl. Naturnyt m.v.) kr. 50,00

Giro : kortnr. : +01  +6 58 67 24 eller
Bank: kontonr:  1551 0006586724

Der afholdes MosCamp den 4. til 5. oktober 2014 i Nationalpark Thy.

MosCamp er en naturevent i Nationalpark Thy. Eventen er et samarbejde mellem Nationalparken, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Habitatvision A/S. Det er formålet at blive klogere på mosserne i nationalparken og samtidig øge deltagernes vidensniveau om mosser. Det er gratis at deltage og det er muligt at få bidrag til transportudgifterne, selvom der naturligvis  arrangeres fælleskørsel for at minimere CO2-belastningen.

Der er fokus på at se mosserne i forskellige naturtyper og om aftenen er der mulighed for at artsbestemme mosser ved hjælp af mikroskop og der udarbejdes en udstilling med repetition af arterne. Alle er velkomne.

Formålet med MosCamp 2014:

1.      Øge vidensniveauet om mosser for alle deltagere. Hæve niveauet for alle! Derfor er alle velkomne både nybegyndere og erfarne mosvenner.

2.      Kortlægge mosserne i Nationalpark Thy.

3.      Dokumentere status for mosserne på en måde som kan gentages og eventuelle ændringer i forskellige naturtyper kan således dokumenteres.

4.      Finde flest mosarter på 36 timer.

5.      Publicere data.

Vi mødes lørdag morgen den 4. oktober kl. 9.00 ved kirken i Tved og slutter senest kl. 16 om søndagen.

Vi overnatter på Thisted Vandrehjem.

Der bliver madhold og vi hjælper hinanden med at tilberede maden.

Det bliver en lærerig weekend og vi glæder os til at se dig. Del gerne invitationen med dit netværk.

Tilmelding kan ske til Lennarth på lse@habitatvision.dk senest den 25. september.

Medbring:

Sengelinned, støvler, varmt tøj, lup 10x og gerne 20x, Den danske mosflora (download evt. fra www.bryologkredsen.dk) gerne anden moslitteratur. Medbring meget gerne stereolup og mikroskop.

Moskursus

6 lektioner ved Erik Aude

Introduktionskursus til bestemmelse af mosser. Vi ser på bladmossernes biologi og systematik, aktuel bestemmemsesliteratur, slægten Sphagnum og levermosser, og afslutter med at øve os i nøgling af indsamlede arter.

Pris: 180 kr

Opstart: 25. sept. kl. 19 på VUC i Thisted

Andet møde: 1. oktober

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 10. sept.

 

Den 3.-5. okt.  afholdes desuden Moscamp i for alle med mulighed for at se arterne i deres naturlige voksested mm. Moscampen arrangeres i samarbejde med Nationalpark Thy og HabitatVision.

 

Kontaktperson Sabine Stosiek: sabine.stosiek@gmail.com

BFNs Naturkurser tilbyder

Fuglestudiekreds i efteråret 2014

Studiekredsen starter kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan

deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold:    19/8 – 9/9 – 7/10 – 11/11 –  9/12*

Begynderhold:    26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 9/12*

*Fælles afslutning for begge hold.

Ekskursioner:

 

2. august 2014 Ulvedybet. Mødested og tid: Ved centeret i Vejlerne kl. 8,30

29. august 2014   Agger Tange. Mødested: Den første P-plads på højre hånd. Kl. 20.00.
Turen arrangeres i samarbejde med BFN.

20. september 2014   Sundby sø.  Mødested: Vildsund hotel kl. 9,00

18. oktober  2014       Tranetur til Vejlerne.   Mødested: Ved centeret kl. 16.00

15. november 2014      Nors sø.   Mødested: Badepladsen syd for Nors Sø, .                                 .                                     Aggerholmvej, kl. 9,00.  Turen slutter ved isbjerget.

6. december 2014     Ove sø.  Mødested:  P-ved  Legind kl. 9,00.

Pris : 75 kr.for efterårssæson (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere: Elly Hansen (9794 8325),  Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)

Ekskursionsleder: Erling Andersen (9793 6427)

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21. Tirsdag d. 10/6  kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.

Varighed : 21 timer

Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

 Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)

Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.

Pris : 30 kr. pr. time.

Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30

Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30. april.

Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.

  Modul 1 :     Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken

Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og spidsmus – om deres    levevis og hvordan du skelner mellem arterne. Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og bestemmer de dyr, vi fanger.

                      4 timer ved Julie Dahl Møller

Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9 i Thisted

                      Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

 

Modul 2 :     Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?

                      4 timer ved Bo Fink

Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 :     Botanikken i Nationalparken

Vi tager ud på tur i landskabet  for at lære et udpluk af Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om deres levevis og økologi

8 timer ved Sabine Stosiek

Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.

Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 :     Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.

Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger, erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt med den generelle samfundsudvikling.

4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen

Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i Thisted

Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.

 Modul 5 :     Flagermus i Nationalparken.

På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.

4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen

Første mødegang  : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

 Modul 6 :     Krondyrenes biologi

4 timer ved Anton Linnet

Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.

Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september, hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem

Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

 Svampekursus 2014

15 lektioner ved Ib Nord Nielsen

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.

Kurset strækker sig over et par måneder og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af ekskursioner  til udvalgte svampelokaliteter. Der kan undervejs ændres på, hvilke lokaliteter vi besøger.

 

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet
08. september Mandag 19:00 – 22:00 Hummerhuset i Klitmøller
15. september Mandag 17:00 – 20:00 Tved Klitplantage
21. september Søndag 13:30 – 16:30 Nystrup Klitplantage
27. september Lørdag 14:00 – 16:00 Vilsbøl Klitlantage
25. oktober Lørdag 14:00 – 16:00 Tved Klitplantage

 

Pris: 350 kr.

Mim/max deltagerantal:  8/25

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 25. august 2014

Bemærk   Svampetur til Nystrup Klitplantage, søndag d. 21. september, kl. 13.30,

hvor alle er velkomne.

 

Moskursus i Thy

Kurset løber af stablen over 2 dage

1.aften: Gennemgang af bladmossernes biologi og systematik, den aktuelle bestemmelsesliteratur samt relevante internet-sites. Derudover ses på mossernes morfologiske opbygning og lærer de for bestemmelsen relevante begreber at kende. I fællesskab nøgler vi de første bladmosser.

2. aften:  Kort resume og introduktion til slægten Sphagnum og levermosser. Herefter nøgling af flere indsamlede arter.

Tilmelding: Tidspunktet for kursets afholdelse er endnu ikke fastsat, men vi vil gerne snarest muligt have en tilgengivelse om du er interesseret.

Tilmelding: Sabine Stosiek <sabine.stosiek@gmail.com>

Efter afholdelse af kursus bliver der afholdt en Moscamp/Bryocamp for alle. Her bliver der  mulighed for at se mosserne i deres naturlige voksested, møde andre mosvenner og nøgle flere arter.

 

 

 

Botanisk tur til Kinnekulle i Sverige

Kr. Himmelfarts-ferien torsdag d. 29/5-søndag d. 1/6

Kort beskrivelse :

Kinnekulle ligger ved Vänern i nærheden af Lidköping. Lokaliteten er kendt for sin store forekomst af Fruesko og andre spændende planter. Torsdag og søndag bruges på ud- og hjemtransport. Om fredagen og lørdagen botaniserer vi med en lokalkendt botaniker-guide.

Transport :

Vi kører i privatbiler og tager færgen Frederikshavn – Göteborg

Overnatning :

Overnatning sker på vandrerhjemmet Falkängen tæt på Kinnekulle, hvor der er reserveret 3 hytter og nogle værelser med eget bad og toilet.

Kan findes på nettet under :

STF Vandrarhem Falkängen.

Mad :

Alle tager mad med til et fælles tag-selv-bord torsdag aften. Man holder sig selv med kost til morgenmad og frokost. Fredag og lørdag aften spiser vi middagen på en restaurant.

Planlægningsmøde :

Der afholdes et planlægningsmøde i foråret, hvor der bliver vist billeder af nogle af de planter, vi kan være heldige at se. Desuden aftales de praktiske ting som f.eks. fælleskørsel m.v. Mødedatoen meldes ud efter tilmeldingsfristens udløb.

Uforpligtende cirkapris :

På en sammenlignelig tur til Øland i 2006 kostede turen ca. 4000 kr. pr par.

Turledere :

Søren Telling syrsa@telling.dk /6178 7742 og Jørgen Nordkvist nordkvist@mail.dk / 9792 4165

Bindende tilmelding :

Sker til Søren Telling på syrsa@telling.dk senest d. 17/2 2014. Der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefales hurtig tilmelding.

Yderligere oplysninger :

Fås ved henvendelse til en af turlederne

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)

Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.

Pris : 30 kr. pr. time.

Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30

Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30. april.

Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.

Modul 1 : Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken

Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og spidsmus – om deres levevis og hvordan du skelner mellem arterne. Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og bestemmer de dyr, vi fanger.

4 timer ved Julie Dahl Møller

Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9 i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

Modul 2 : Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?

4 timer ved Bo Fink

Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 : Botanikken i Nationalparken

Vi tager ud på tur i landskabet for at lære et udpluk af Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om deres levevis og økologi

8 timer ved Sabine Stosiek

Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.

Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 : Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.

Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger, erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt med den generelle samfundsudvikling.

4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen

Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i Thisted

Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.

Modul 5 : Flagermus i Nationalparken.

På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.

4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen

Første mødegang : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

Modul 6 : Krondyrenes biologi

4 timer ved Anton Linnet

Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.

Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september, hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem

Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21. Tirsdag d. 10/6 kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.

Varighed : 21 timer

Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

Naturpleje af højværdi botaniske lokaliteter.

Kurset begynder tirsdag d. 29.april kl. 19.00 på VUC i Thisted (Munkevej 9)

Et praktisk anlagt kursus for alle med interesse i forbedring af naturen i deres område.

Kurset skal belyse følgende emner:

Hvordan kan foreninger eller enkelpersoner gennemføre naturplejeprojekter? Hvad betyder et genopretningsprojekt for lodsejerne og for naturen? Hvordan er det at være en professionel naturplejer?

3 aftener

d. 29. april 2013. kl. 19.00 – 21.30. Introduktion til forløb i et naturplejeprojekt. Kortarbejde og beskrivelser. Eksempler på lokaliteter.

d. 6. maj 2013. kl. 19.00 – 21.30. Besøg til 2 naturlokaliteter. Én under genopretning og én hvor et plejeprojekt er meget tiltrængt.

d. 20 maj 2013. 19.00 – 21.30. Besøg hos professionel naturplejer Jens Chr. Sørensen, Hanstholm.

Varighed : 9 timer.

Pris : 270 kr.

Kursusleder: Hamish Stewart, Naturplejenetværk for Nordvestjylland. Mob.: 24415779. Email: hds@naturplejenet.dk

Min/max deltagerantal : 8/20

Tilmelding senest d. 22.april til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com

 

Fuglestudiekreds i foråret 2014

Studiekredsen begynder tirsdag d. 14. januar kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert “månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan deltage både på begynderholdet og det “øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold: 14/1 – 4/2 – 11/3 – 8/4 – 13/5 – 10/6*

Begynderhold: 21/1 – 25/2- 25/3 – 22/4 – 20/5 – 10/6*

*Denne aften holder vi fælles med begge hold.

Ekskursionr:

4. januar Agger Tange Mødested: Færgelejet kl. 9.00

(åben for alle BFN-medlemmer)

15. marts Nørhå sø Mødested: P-plads ved Ove sø, kl. 8.00

12. april Vejlerne Mødested: Kogleaksskjulet, kl. 5.00

25. maj Hald Hovedgård Mødested: Hotel Vildsund, kl. 7.00

14. juni Morgentur hos Hans Henrik på Thyholm. Mødested: Helligsø Draget ved teglværket kl. 7,00

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere : Elly Hansen (9794 8325), Hans Henrik Larsen ( 2660 8660) og Erling Andersen (9793 6427)