Kategoriarkiv: Naturkurser og fuglestudiekreds

Fuglestudiekreds i efteråret 2013

Studiekredsen begynder tirsdag d. 13. august på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området. Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Datoer for det ”øvede hold” : 13/8, 10/9, 8/10, 12/11 og 10/12#.

Datoer for begynderholdet : 27/8, 17/9, 22/10, 19/11 og 10/12#.

# Mødet i december bliver en fælles juleafslutning for de to hold.

Ekskursioner :

Fredag d. 30/8 kl. 20.00 : Agger Tange. Mødested : Første P-plads (I samarbejde med BFN)

Lørdag d. 21/9 : Sundby Sø. Mødested : Hotel Vilsund Strand kl. 8.00

Lørdag d. 26/10 : Grynderup Sø. Mødested : Hotel Vilsund Strand kl 8.00

Lørdag d. 23/11 : Klosterheden. Mødested : Super Spar i Koldby kl. 8.00 eller Draget Thyholm kl. 8.30

Lørdag d. 14/12 : Sønderhå Plantage. Mødested : Ove Sø ved Legind kl. 9.00

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere : Elly Hansen (9794 8325), Hans Henrik Larsen (2660 8660)og Erling Andersen (9793 6427)

Debatmøde – Skal fremtidens natur DNA-overvåges ?

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i Hummerhuset

Efter flere års udviklingsarbejde er det nu muligt at overvåge dele af den danske natur ved hjælp af DNA-sporing. Blot et par milliliter vand skal der til for i laboratoriet at konstatere om odder, stor kærguldsmed, løgfrø eller stor vandsalamander findes i et vandhul eller et åsystem. Men er DNA-sporing den rigtige vej at gå ?

Mød feltbiolog og erhvervs ph.d. Jos Kielgast, der arbejder på at forfine og videreudvikle metoden og feltbiolog Lars Christian Adrados, der arbejder med feltafprøvning af metoden og er kritisk over for metodens anvendelse.

I løbet af aftenen bliver der mulighed for at debattere hvad metoden kan samt dens styrker og svagheder.

Sted : Hummerhuset, Ørhagevej 189 i Klitmøller

Entre : 60 kr. Alle er velkomne

Arrangør : BFNs Naturkurser