Kategoriarkiv: Referater

refera

Vinderbilleder fra Fotosprint 2016

Kæruld nr 1 - Pernille

Kæruld nr 1 – Pernille

 

 

Hjælme og Læskærm nr 2 - Michael

Hjælme og Læskærm nr 2 – Michael

 

Træer på bakkekam nr 3 - Peter

Træer på bakkekam nr 3 – Peter

 

Mælkebøttefrø nr 4 - Anna

Mælkebøttefrø nr 4 – Anna

 

 

Væltede træer nr 5 - Helene

Væltede træer nr 5 – Helene

 

Soldug nr 6 - Felex

Soldug nr 6 – Felex

Nyt kursus i efteråret, tilmelding senest 5. aug, se mere under naturkurser

 

Nekrolog over botaniker Holger Søndergaard

Biologisk Forening for Nordvestjyllands stifter og mangeårige formand, Holger Søndergaard, er efter nogen tids sygdom død kun 66 år gammel.

Holger Søndergaard var landmandssøn fra Tødsø på Mors, og det lå nærmest i kortene, at han selv skulle være landmand. Et efterskoleophold i Galtrup var medvirkende til at han fik lyst til at læse videre. Han blev teknisk assistent, så byggetekniker og efter et års praktik som tømrer optaget på akademiet i Horsens, så han fik sin endelige uddannelse som bygningskonstruktør.

Som færdiguddannet startede han i 1975 som konstruktør ved Søgaard Køkkener i Thisted, han bosatte sig i Sønderhå, men senere erhvervede han sammen med Anne Kirstine Brix Tved gamle Skole, hvor han boede indtil sin død.

I 1992 lukkede Søgaard Køkkener, og denne lukning blev anledning til det store professionelle skifte i Holgers liv, idet han nu etablerede sig som konsulent i naturen – et virke han havde i mere end 20 år og stort set indtil sin død. Men interessen for naturen havde Holger med sig fra barndommen, og allerede i 1965 dannede han Nordvestjyske Fuglevenner.

Holger var aktiv i Nordjysk Ornitologisk Kartotek (NOK) og var med til at skrive og redigere de rapporter over nordjyske fugleiagttagelser, som dengang blev udgivet af NOK. I dag udgives rapporterne af Foreningen Nordjyllands Fugle og i et noget andet udstyr end dengang.

Den 4. april 1970 stiftede Holger Søndergaard sammen med andre naturinteresserede på Mors BFN som en reaktion imod den hårdhændede naturafvikling, som i særlig grad prægede Limfjordsøen på det tidspunkt. Holgers vision var at samle nordvestjyske naturinteresserede i en forening, som igennem indsamling af oplysninger om og udbredelse af kendskabet til naturen kunne danne platformen for en bredere forståelse for beskyttelse af landsdelens unikke natur.

Mange idéer så dagens lys de første år, og Holger var fadder til adskillige af dem, men især feltarbejdet var hans helt store lidenskab. I en længere årrække arbejdede han med botaniske registreringer i Viborg Amt, og han har besøgt og gennemtravet stort set alle naturlokaliteter i amtet. Efter amtets nedlæggelse fortsatte Holger sit arbejde men nu også i Jammerbugt Kommune.

Holger var også systematiker, og netop denne evne har sikret alle data for eftertiden, idet observationerne er registreret i BFN’s Naturdata – både Holgers egne men også andre naturinteresseredes iagttagelser. På den måde er der skabt et enestående datamateriale, som blandt andet benyttes af Naturstyrelsen til sikring af sårbare arter på styrelsens arealer.

En af de nyeste ideer er etablering af ”Naturens Besøgsvenner”, hvor Holger fik samlet en flok botanikere, som udstyret med GPS’ere holder øje med udviklingen af en række sårbare plantearters bevoksninger.  Det var vigtigt for ham at sikre en kontinuerlig overvågning af disse plantearter for på den måde at beskytte dem.

Holger har skrevet bøger og mange artikler i faglige tidsskrifter om naturen og især botanik. Der er 2 nye bøger på vej fra foreningens forlag, og i begge tilfælde har han haft en afgørende finger med i spillet. Den ene udgivelse er en ny kunstnerisk bog om orkidéen Tætblomstret Hullæbe, hvor samme plante skildres af en lang række forskellige kunstnere ledsaget faglige og de mere sociale af artikler på højt fagligt niveau. Den anden bog er en beskrivelse af en række nordvestjyske botaniske lokaliteter, og her er Holger Søndergaard selv en væsentlig bidragyder. Desværre nåede han ikke at opleve udgivelserne.

Selve Foreningen betød meget for Holger Søndergaard. Han var aktiv som ekskursionsleder og naturplejer, og han var i alle 45 år medlem af bestyrelsen. Holger deltog i næsten alle foreningens møder, både de, hvor han altid interesserede sig for medlemmerne og var en engageret samtalepartner.

Det ord, der bedst karakteriserer Holger Søndergaards virke, er ”ordentlighed”.  Det har gennemsyret foreningens arbejde i alle årene, og vi er mange, der på den måde har oplevet Holger som et forbillede.

Ordentlighed var der også i forhold til Holgers venskaber. Han var altid engageret og tjenstvillig, og man var aldrig i tvivl om, hvor man havde ham. Han var også et omvandrende leksikon med en utrolig viden, ikke kun om biologiske emner men om alt muligt – måske stimuleret af interessen for bøger og hans kæmpe bogsamling.

Igennem en årrække har Holger været ekskursionsleder på en morgentur i Tved plantage med morgenkaffe i Tved gamle Skole som afslutning på turen. For et par år siden traf han på denne tur Lisbeth Crone Nielsen, som i øvrigt stammer fra samme område på Mors, og de to har efterfølgende haft mange oplevelser sammen, men også den svære tid med Holgers sygdom og død har de delt.

Holger Søndergaards alt for tidlige død er et savn for BFN og alle vi, der kendte ham.  Vi har mistet vores gode ven og nestor.

 Poul Nystrup Christensen

Flagermus i Nordvestjylland

Til mødet onsdag den 25. februar 2015 i Hummerhuset fortalte Jan Durinck,
Elsemarie Kragh Nielsen og Einar Flensted-Jensen om flagermus.

Kællingdal_skovbunker_fmus_9021 corr

Overvintrende flagermus i bunker nær Hanstholm. Fotograf: Jan Durinck.

De mystiske dyrs levevis og forekomst i Danmark blev gennemgået. Artsbestemmelse ved
brug af flagermusdetektorer blev demonstreret og det var muligt at høre og skelne lydbillederne af flagermusenes ekkolyde fra hinanden. Præsentation af de nyeste fund fra Nordvestjylland blev modtaget af 20 fremmødte med stor interesse.
Mulighederne for at finde flagermusenes ynglesteder og overvintringssteder i lokalområdet blev diskuteret.

 

Årets oplevelser 2014

Til forårets arrangement om naturoplevelser var der mødt ca. 25 personer op. Der var 3 indlæg fra følgende personer: Sinne Harbo og Christian Kristensen fortalte om en tur til Lofoten i Norge. Tage Leegaard fortalte om en tur langs vestkysten i USA, mens Jørgen Nordkvist fortalte om en tur til Andalusien i det sydlige Spanien.

Turen til Lofoten: Sinne og Christian var fra en botaniktur ved Kinnekulle i Sverige kørt op gennem Norge mod Lofoten. Undervejs havde de ved Snåsa lidt nord for Trondhjem set en del Fruesko. I det hele taget blev der vist mange smukke blomsterbilleder også af Engblomme i trængsel. Vel ankommet til Lofoten måtte de sande, at vejret ikke var det bedste, så opholdet her blev kortere end planlagt. Det lykkedes dog at se havørne og andre spændende fugle. Hjemturen blev kørt gennem Sverige med bl.a. stop i Abisko Nationalpark og ved Kiruna med dets jernminer.

Fruesko

Fruesko

Turen langs vestkysten af USA: Fra Mountain View i Californien lidt syd for San Francisco kørte Tage og hans kone Pia (som har taget billedet) ad Highway 1 langs Stillehavskysten op gennem Californien, Oregon og staten Washington. Undervejs fik de i Californien set verdens højeste træer, Redwoods. Undervejs så de ligeledes amerikanske kronhjorte, de såkaldte wapitier samt en vandreklit, som var over 50 kilometer lang.

Fra Port Angeles sejlede de ud på Vancouver Island, som er en del af British Columbia, Canada. På Vancouver Island besøgte de blandt andet Pacific RIM Nationalpark. På vej tilbage gik turen via Nanaimo til Vancouver City og videre tilbage over grænsen til Seattle, hvorfra de fløj tilbage til Californien. Da de kom sydpå igen, besøgte de Point Lobos State Reserve, som ligger lidt syd for Monterey i Californien ud mod Stillehavet. Foruden smukke planter så de her søløver, kalkungribbe, brune pelikaner, charmerende havoddere samt det endemiske træ Monterey Cypres.

 

wapitier

Wapitier

Turen til Andalusien: Jørgen og hans kone Ellen Eva var i 2013 og 2014 i marts/april i Andalusien. I 2013 overnattede de 4 forskellige steder, mens de i 2014 overnattede samme sted på Solkysten. Der blev set mange forskellige fugle såsom gåsegrib, flamingo, stylteløber forskellige hejrearter samt to sjældnere arter såsom tyndnæbbet måge og hvidhovedet and. Også planter blev der set. De mest bemærkelsesværdige var forskellige Cistus-arter (Soløjetræ) og en del forskellige Orkidé-arter. Blandt Orkidéerne skal nævnes forskellige Ophrys-arter (vores hjemlige Flueblomst er en Ophrys-art). Til slut blev der også vist billeder af maurisk kunst og arkitektur (kongepaladserne i Sevilla, moskeen i Cordoba og Alhambra i Granada)

Tyndnaebetmaage (46)

Tyndnæbbet måge

Sensommermøde.

I strålende sol afvikledes sensommermødet i Hummerhuset, Klitmøller – lørdag den 25. oktober, kl. 12-17. Vi nød det dejlige hus og udsigten gennem de salttågede ruder. Der var 18 deltagere og 3 faglige punkter. Men først trakterede bestyrelsen i samarbejde med deres bedre halvdel en rigtig lækker frokost –  og med afdøde Poul Elsigs sidste rester af kryddersnaps gled silden ned med velbehag.

Lars Smith gav en orientering om flagermus i Nordvestjylland. Der er registreret 7 arter, heraf 2 nye. Der findes sikkert mange flere flagermus og på mange flere lokaliteter, end vi hidtil har registreret. Det er et spørgsmål om at se efter på egnede flagermuslokaliteter og ved benyttelse af kunstig lyd at finde frem til de forskellige arter.

Poul Nystrup Christensen gennemgik BFN’s 14 forslag til ny Nationalparkplan – periode 2016- 2121. Der er indkommet 81 forslag til Nationalparkplanen, hvilket er flere end 1. gang, men de tælles forskelligt, idet BFN’s 14 forslag 1. gang talte som et forslag. BFN’s forslag er næsten identiske med første forslag, hvor beskyttelse prioriteres højere end benyttelse. I Nationalparken skal der være stilhed, og mammutsportsarrangementer bør afholdes andetsteds.

Sump Hullæbe

Sump Hullæbe

Jørgen Nordkvist fortalte om arbejdet med at lave en bog om ”Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland”. Der er 6 personer, der arbejder med at beskrive de botaniske herligheder på 37 lokaliteter i Thisted og Jammerbugt Kommuner. Bogen kommer til at indeholde 3 oversigtkort, hvor man kan se, hvor hver enkelt lokalitet ligger. Desuden er hver enkelt lokalitetsbeskrivelse ledsaget af et detailkort samt et foto af lokaliteten og 1-2 fotos af udvalgte plantearter. Bogen forventes at udkomme på et eller andet tidspunkt i 2015.

Svampetur til Nystrup Klitplantage

OLYMPUS DIGITAL CAMERA127 personer deltog i søndagens svampetur i Nystrup Klitplantage. Vejret var perfekt og svampene talrige. Der blev fundet mange Trumpet Svampe, en del Pigsvampe og rigtig mange forskellige ikke spiselige svampe. Alle svampe blev omhyggeligt gennemgået og bestemt af Henning Christensen fra foreningen til Svampekundskabens fremme og Ib Nord Nielsen fra DN-Thy.

Fuglestudiekredsens tur til Agger Tange den 29. august

DPP_5457Årets aftentur til Agger Tange, hvor vi ser Grågæs i tusindtal gå til nattesæde i lagunesøerne, er efterhånden blevet til en tradition. Igen i år mødtes vi kl. 20 og ventede på at det første lange bånd af gæs skulle dukke op over Vestervig kirke. Fredagens vejr havde ikke været det bedste. Regn og rusk hele dagen. Til aften klarede det dog op, og vi fik foruden 6.400 gæs en smuk solnedgang.

Fuglestudiekredsens ekskursion til Ulvedybet den 2. august 2014

Denne sommerekskursion var tilrettelagt, med henblik på de mange vadefugle, som strømmer til landet netop på denne tid. Ulvedybet, som ligger ved Gjøl Bredning er, efter at Skov- og Naturstyrelsen, i 2007-08 igangsatte et større engfugleprojekt, en meget værdifuld rasteplads for ænder og vadefugle. Græsning med kreaturer, heste og får har skabt et engområde, som først og fremmest  gavner de mest truede engfugle, Brushane, Stor Kobbersneppe  og Alm. ryle. Om efteråret raster et stort antal vadefugle og ænder i Ulvedybet.

DPP_5341

Elleve deltagere var mødt op til denne spændende ekskursion, hvor tidligere vildtkonsulent Anton Linnet, havde søgt tilladelse til at gå på dæmningen, og han guidede os på hele turen. Desværre var vandstanden p.g.a. den tørre sommer meget lav, og vi kom ikke tæt på fuglene. Men vi fik, med stor tak til Anton Linnet, et fint indblik i det store arbejde der er lagt, for at skabe denne lokalitet.