Kategoriarkiv: Referater

refera

Anders Nielsen Skjødt

(14. september 1928 – 14. januar 2014)

Ved Anders Nielsen Skjødts død har BFN mistet et af sine mangeårige, trofaste og engagerede medlemmer, som på mange måder kom til at sætte sit præg på foreningens virke.

Anders Skjødt var født i Randers, og han gjorde karriere i bankverdenen. Den førte ham til Thisted i 1963, hvor han i 1972 blev afdelingsdirektør i den daværende ”Andelsbanken”. Ved siden af sit arbejde i banken, var han aktiv i flere foreninger mv. Her skal blot nævnes, at han i 1960’erne var leder af ”Nordthy Aftenkursus”, der var en aktivitet under de politiske oplysningsforbund, FOF og LOF. Da han blev direktør i banken, trak han sig tilbage som leder af ”Nordthy Aftenkursus”, hvorefter han fortsatte som kommitteret for dets bestyrelse. Da undertegnede flyttede til Thy i 1972, så han straks en mulighed for at få en lærer til et fuglekursus i aftenskolen, og allerede i 1974 blev han selv elev på kurset.

Under en ekskursion til Klitmøller en lørdag i 1974 blev aftenskoleholdet ført omkring det gamle ”Hummerhuset”, som var blevet overdraget til BFN, og det var derfor under ombygning og indretning. Arbejdet blev udført af foreningens daværende unge, flittige pionérer. Holdet kom ind i rummet, som var en hektisk og støvet arbejdsplads. Den unge Poul Nystrup Christensen fortalte meget engageret og medrivende om indretningen af huset, og om, hvad det skulle bruges til. Ved denne lejlighed tabte Anders Skjødt sit hjerte til BFN.

I 1972 flyttede familien Skjødt fra en villavej i Tilsted til gården ”Pedersminde” på Åsvej i Skjoldborg Sogn. Her var der meget natur, og som følge af medlemskabet af BFN fik han især interesse for de planter, han var omgivet af. Der blev afholdt ture for venner, naboer m.fl. på gårdens botaniske biotoper fra kystskrænten ved Limfjorden og ned til engene ved den nuværende Sundby Sø.

Anders Skjødts engagement i BFN udviklede sig meget, og han lagde aldrig skjul på, at ”BFN var den bedste forening, han nogensinde havde været medlem af”. I en lang årrække var han foreningens revisor, ligesom han var fast dirigent på generalforsamlingerne. Når foreningen manglede penge til projekter, især til vedligeholdelse og indretning af ”Ørhage Naturcenter”, som blev klubhusets navn, var han den idérige pengemand, som foreslog, at der blev udstedt aktier á 100 kr. i centret. På denne måde lånte foreningen en stor del af den nødvendige kapital hos medlemmerne. Når pengene skulle betales tilbage efter 10 år, undlod næsten alle at indløse deres aktier.

I perioden 1978-1991 var Anders Skjødt en dygtig leder af det daværende BFN’s Naturskole, og aktiviteten var i en god vækst i hans æra.

I 1980’erne var Anders Skjødt medlem af BFN’s bestyrelse i nogle valgperioder, og dette medlemskab gik ikke altid stille af, for den effektive og målrettede eks-bankdirektør skulle vænne sig til, at dagsordnerne ikke altid blev fulgt, og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer med formanden i spidsen på gode fugletrækdage hellere ville være udenfor centret med deres kikkerter end at gennemføre et kedeligt – om end nødvendigt – bestyrelsesmøde.

Også på et andet område udførte Anders Skjødt en pionérindsats for foreningen. Han ville gerne, at BFN delte sin store viden om naturen i Thy med andre. Derfor lagde han grunden til naturvandringer for interesserede. Han annoncerede turene og skrev materialer med artslister mv. – både på dansk og på tysk. Turene udgik fra ”Ørhage Naturcenter”, hvorfra man kørte til Vilsbøl Plantage. Her stillede han sig op nogle træstammer, og hvis der var tyske turister til stede, holdt han også indlægget for dem på deres sprog. Anders Skjødt og andre ildsjæle i BFN var hermed de første i Thy, som arrangerede naturvandringer med biologisk indhold. Siden hen fortsatte han fra 1989 i ”Nørhå Vandrelaug”, hvor han sammen med udvalgte pensionister arrangerede månedlige ture i 25 år i Midtthy. Herfra kom der af og til meldinger om især botaniske fund til BFN.

Efter at Anders Skjødt var gået på pension fra banken, blev han en meget flittig freelance journalist (”meddeler”) til bl.a. Thisted Dagblad, og herved fik BFN og alle dens aktiviteter en særdeles god pressedækning. Der blev skrevet mange omtaler af generalforsamlinger samt artikler om emner, som foreningen beskæftigede sig med. Mange erindrer endnu også hans månedlige klumme gennem flere år i avisen om ”naturen netop nu”. Der er ingen tvivl om, at hans mange indlæg i Thisted Dagblad har givet BFN mange nye medlemmer.

Da Anders Skjødt kom op i 80’erne, bevarede han sin vitalitet og videbegærlighed, hvorimod hans hørelse blev noget svækket. Han kunne derfor ikke længere være så aktiv i BFN som tidligere, hvorimod hans lyst til at skrive til avisen fortsatte lige til det sidste. Hans sidste deltagelse i et arrangement i BFN var, da han og Jytte mødte op til sensommermødet den 26. oktober 2013 i ”Hummerhuset”, som foreningens nye tilholdssted kom til at hedde.

Willy Mardal

Fuglestudiekredsens morgentur til Vejlerne den 12. april 2014.

Ti, mere eller mindre, morgenfriske fuglefolk mødte op i Kogleaksskjulet kl. 05,00 om morgenen, for at deltage i en ekskursion, hvor de fleste andre ligger og sover.

Allerede da vi ankom, kunne vi høre flere Rørdrumme pauke. Da vi stod i skjulet, og forsøgte at se gennem mørket, kunne vi pludselig ane en silhuet ude i vandet. Det var en kronhind, som sjaskede i land ikke langt fra os. Det blev begyndelsen på en spændende tur på en kold forårsdag i april. En artsrig tur, med de fleste andearter repræsenteret og en rugende Trane, som nogle af højdepunkterne.  På vejen hjem dukkede årets første Landsvale op. Den blev desværre ikke set af alle.

68

Flere billeder fra turen kan ses på min hjemmeside http://www.eihansen.dk/april%202014.html.

Og artslisten fra turen kom op på 72 arter:

Artsliste fra Vejlerne den 12.april 2014

Knopsvane – Kortnæbbet gås – Grågås –  Bramgås –  Gravand –  Gråand –  Knarand – Spisdand – Skeand – Pibeand –  Krikand –  Atlingand – Taffeland, – Troldand –  Hvinand, – Lille skallesluger, – Toppet skallesluger, – Fasan (hørt) – Sorthalset lappedykker –  Gråstrubet lappedykker –    Toppet lappedykker, –  Skarv – Rørdrum (hørt), –  Fiskehejre –  Skestork – Havørn – Rørhøg – Musvåge, -Tårnfalk, – Vandrefalk, – Vandrikse (hørt), – Blishøne – Trane (bl.a. en rugende), – Strandskade, –  Klyde – Hjejle – Vibe, –  Rødben, –  Stor kobbersneppe, – Storspove – Hættemåge – Stormmåge –  Sølvmåge – Svartbag -Ringdue, – Tyrkerdue –  Sanglærke, – Landsvale (på vejen hjem) –  Engpiber –  Hvid vipstjert, –  Stenpikker, – Sjagger –  Vindrossel –  Solsort – Gransanger –  Musvit –  Blåmejse –  Skægmejse –  Spætmejse (Irup på vejen hjem) –  Husskade –  Skovskade (Irup på vejen hjem) –  Allike –  Råge –  Gråkrage –  Stær –  Gråspurv –  Skovspurv –  Bogfinke – Dompap –  Rørspurv –  Gulspurv –  Bomlærke.

Fuglestudiekredstur til Nørhå

Fugleartsliste, Nørhå den 15. marts 2014

Natten igennem havde stormen Carl rusket i Thy. Det afholdt ikke ni friske fuglefolk at møde op til lørdagens fugletur til Nørhå sø.

Det blev ikke til nogen lang fugleartsliste, men vi fik en fin dag både ved Ove sø og Nørhå sø. Foruden fuglene og masser af frisk luft fik vi en fin rundvisning og fortælling af Nicolai på Gyrup gård.

studiekreds

Og så skal vi ikke glemme at vi trods alt fik én forårsbebuder. Nemlig den Hvide vipstjert.

 

Knopsvane
Grågås
Sædgås
Kortnæbbet gås
Gråand
Pibeand
Krikand
Troldand
Stor skallesluger
Toppet lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Musvåge
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Ringdue
Sanglærke
Hvid vipstjert
Solsort
Gærdesmutte
Blåmejse
Musvit
Husskade
Allike
Gråkrage
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Gulspurv
I alt 31 arter

 

Årets oplevelser 2013.

Selv om vinteren for alvor havde holdt sit indtog i Thy var der et stort fremmøde til aftenens arrangement. De to foredragsholdere fortalte om deres oplevelser  fra deres rejser i USA gennem mange smukke billeder af den storslåede natur og de fremmedartede fugle. De 34 fremmødte fik en hyggelig og spændende aften, inden de igen kunne køre ud i den danske vinter. For dem, som havde planer om at rejse til USA, havde det helt sikkert givet ekstra ”blod på tanden”.

STELLERS JAY

STELLERS JAY

Nytårsturen til Agger Tange

Den årlige nytårstur til Agger Tange blev, trods det regnfulde og blæsende vejr, igen i år en succes. 13 friske deltagere mødte op og fik, selv om vi kun er i januar, de første forårsbebudere at se. Både Strandskade og Vibe kunne føjes til artslisten, som blev på 37 arter. Den planlagte tur helt ud på den store mole, droppede vi p.g.a. blæsten. Til gengæld kunne vi nyde den medbragte kaffe i Nationalparkens informationsbygning ved færgelejet.

Mørkbuget knortegås

Mørkbuget knortegås

Fugleartsliste

Knopsvane
Sangsvane
Pibesvane
Grågås
Bramgås
Knortegås (mørkbuget)
Knortegås (lysbuget)
Gravand
Gråand
Spidsand
Pibeand
Krikand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Sortstrubet Lom
Sule
Skarv
Fiskehejre
Musvåge
Vandrefalk
Strandskade
Hjejle
Vibe
Rødben
Storspove
Dobbeltbekkasin
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Dværgmåge
Snespurv
Eng/skærpiber
Gråkrage
Stær
Snespurv

Snespurv

Agger Tange den 4. januar 2014