Kategoriarkiv: rejseopleveler

Naturoplevelser i 2017

Onsdag d. 17. januar 2018 kl.  19.30 i Gl. Tved skole,  Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

BFNs halvårlige møde, hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2017. Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i 2017.

Foreløbige indlæg:

Ib Nord Nielsen tager os med på en fotorundrejse til kendte steder gennem Islands byer, landskaber, skove, flora og fauna

Børge Pedersen viser billeder fra en rundrejse på Madagaskar med sin enestående og unikkeflora og fauna med mange endemiske planter, dyr og fugle

Mødet har været annonceret til Hummerhuset – men Tved skole er mødestedet.

Fotosprint i Nationalpark Thy

24.maj kl. 17.00 – ca. 21.30  

I anledningen af den internationale nationalparkdag den 24. maj inviteres du hermed sammen med din familie til at deltage i en fotosprint (fotokonkurrence på tid). 

Årets tema er klimaforandringer, og det skal vi indfange synlige beviser på med vores kameraer.

Program:

17.00 Velkomst og introduktion til temaet samt information om konkurrencebetingelser  – og så lige lidt fototeknik.

18.00 – 19.30 Fotosprint i Nationalparken

19.30 Deadline for aflevering af fotos. Hver deltager må kun aflevere et billede, og det skal være taget i tidsrummet for sprinten. 

Der vil sidde nogle personer i Hummerhuset, som vil overføre dit billede til computer. Bruger du mobiltelefon skal du aflevere billedet på mail: jytte.gellert@gmail.com

19.30 Pause hvor den indkøbte/medbragte mad kan nydes mens dommerne kigger på fotos.

20.30 Vinderne kåres. Der er præmier til de fem bedste fotos.

Pris: Gratis

Udstyr: Der er ikke noget krav til kameratype. Du må anvende lige fra mobiltelefon til spejlreflekskamera.

Tilmelding: Senest den 23. maj kl. 15 på https://goo.gl/forms/AiIr2MHn9HQOjh2Q2. 

Der er plads til max 25 personer efter ”først til mølle” princippet.

Sted: Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted

Arrangør: BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) i samarbejde med Nationalpark Thy

Kursus i laver- artsbestemmelse og økologi

På kurset bliver der undervist i danske laver. Kurset har fokus på lavernes morfologi, økologi og godefeltkarakterer. Kurset henvender sig både til nybegynderen og til den trænede deltager.

Kurset består af en teoriaften efterfulgt at to ekskursionsaftener.

Teoriaftenen vil bestå af forelæsning om lavernes morfologi, økologi m.m. efterfulgt af fælles bestemmelse

af 2-3 arter. Herefter kan deltageren selv prøve kræfter med nøgling.

På ekskursionerne vil deltageren blive præsenteret for diverse arter i Nationalpark Thy og der vil blive fokuseret på at få set mange forskellige arter, såvel almindelige som sjældne.

Første mødeaften: torsdag den 28. juli kl. 18.00-21.30 på VUc i Thisted, Munkevej 9

Anden gang: tirsdag d. 2. aug. kl. 18.00-21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Tredje gang: torsdag d. 4. aug. kl. 18.00- 21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Varighed: 9 timer

Pris: 270 kr.

Undervisere: Lennarth Skov Espersen og Ulrik Søchting, som begge registrerer laver i Nationalpark

Thy sommeren 2016.

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /30 50 69 92 senest d. 20. juli

Årets oplevelser 2014

Til forårets arrangement om naturoplevelser var der mødt ca. 25 personer op. Der var 3 indlæg fra følgende personer: Sinne Harbo og Christian Kristensen fortalte om en tur til Lofoten i Norge. Tage Leegaard fortalte om en tur langs vestkysten i USA, mens Jørgen Nordkvist fortalte om en tur til Andalusien i det sydlige Spanien.

Turen til Lofoten: Sinne og Christian var fra en botaniktur ved Kinnekulle i Sverige kørt op gennem Norge mod Lofoten. Undervejs havde de ved Snåsa lidt nord for Trondhjem set en del Fruesko. I det hele taget blev der vist mange smukke blomsterbilleder også af Engblomme i trængsel. Vel ankommet til Lofoten måtte de sande, at vejret ikke var det bedste, så opholdet her blev kortere end planlagt. Det lykkedes dog at se havørne og andre spændende fugle. Hjemturen blev kørt gennem Sverige med bl.a. stop i Abisko Nationalpark og ved Kiruna med dets jernminer.

Fruesko

Fruesko

Turen langs vestkysten af USA: Fra Mountain View i Californien lidt syd for San Francisco kørte Tage og hans kone Pia (som har taget billedet) ad Highway 1 langs Stillehavskysten op gennem Californien, Oregon og staten Washington. Undervejs fik de i Californien set verdens højeste træer, Redwoods. Undervejs så de ligeledes amerikanske kronhjorte, de såkaldte wapitier samt en vandreklit, som var over 50 kilometer lang.

Fra Port Angeles sejlede de ud på Vancouver Island, som er en del af British Columbia, Canada. På Vancouver Island besøgte de blandt andet Pacific RIM Nationalpark. På vej tilbage gik turen via Nanaimo til Vancouver City og videre tilbage over grænsen til Seattle, hvorfra de fløj tilbage til Californien. Da de kom sydpå igen, besøgte de Point Lobos State Reserve, som ligger lidt syd for Monterey i Californien ud mod Stillehavet. Foruden smukke planter så de her søløver, kalkungribbe, brune pelikaner, charmerende havoddere samt det endemiske træ Monterey Cypres.

 

wapitier

Wapitier

Turen til Andalusien: Jørgen og hans kone Ellen Eva var i 2013 og 2014 i marts/april i Andalusien. I 2013 overnattede de 4 forskellige steder, mens de i 2014 overnattede samme sted på Solkysten. Der blev set mange forskellige fugle såsom gåsegrib, flamingo, stylteløber forskellige hejrearter samt to sjældnere arter såsom tyndnæbbet måge og hvidhovedet and. Også planter blev der set. De mest bemærkelsesværdige var forskellige Cistus-arter (Soløjetræ) og en del forskellige Orkidé-arter. Blandt Orkidéerne skal nævnes forskellige Ophrys-arter (vores hjemlige Flueblomst er en Ophrys-art). Til slut blev der også vist billeder af maurisk kunst og arkitektur (kongepaladserne i Sevilla, moskeen i Cordoba og Alhambra i Granada)

Tyndnaebetmaage (46)

Tyndnæbbet måge

Der afholdes MosCamp den 4. til 5. oktober 2014 i Nationalpark Thy.

MosCamp er en naturevent i Nationalpark Thy. Eventen er et samarbejde mellem Nationalparken, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Habitatvision A/S. Det er formålet at blive klogere på mosserne i nationalparken og samtidig øge deltagernes vidensniveau om mosser. Det er gratis at deltage og det er muligt at få bidrag til transportudgifterne, selvom der naturligvis  arrangeres fælleskørsel for at minimere CO2-belastningen.

Der er fokus på at se mosserne i forskellige naturtyper og om aftenen er der mulighed for at artsbestemme mosser ved hjælp af mikroskop og der udarbejdes en udstilling med repetition af arterne. Alle er velkomne.

Formålet med MosCamp 2014:

1.      Øge vidensniveauet om mosser for alle deltagere. Hæve niveauet for alle! Derfor er alle velkomne både nybegyndere og erfarne mosvenner.

2.      Kortlægge mosserne i Nationalpark Thy.

3.      Dokumentere status for mosserne på en måde som kan gentages og eventuelle ændringer i forskellige naturtyper kan således dokumenteres.

4.      Finde flest mosarter på 36 timer.

5.      Publicere data.

Vi mødes lørdag morgen den 4. oktober kl. 9.00 ved kirken i Tved og slutter senest kl. 16 om søndagen.

Vi overnatter på Thisted Vandrehjem.

Der bliver madhold og vi hjælper hinanden med at tilberede maden.

Det bliver en lærerig weekend og vi glæder os til at se dig. Del gerne invitationen med dit netværk.

Tilmelding kan ske til Lennarth på lse@habitatvision.dk senest den 25. september.

Medbring:

Sengelinned, støvler, varmt tøj, lup 10x og gerne 20x, Den danske mosflora (download evt. fra www.bryologkredsen.dk) gerne anden moslitteratur. Medbring meget gerne stereolup og mikroskop.

Moskursus

6 lektioner ved Erik Aude

Introduktionskursus til bestemmelse af mosser. Vi ser på bladmossernes biologi og systematik, aktuel bestemmemsesliteratur, slægten Sphagnum og levermosser, og afslutter med at øve os i nøgling af indsamlede arter.

Pris: 180 kr

Opstart: 25. sept. kl. 19 på VUC i Thisted

Andet møde: 1. oktober

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 10. sept.

 

Den 3.-5. okt.  afholdes desuden Moscamp i for alle med mulighed for at se arterne i deres naturlige voksested mm. Moscampen arrangeres i samarbejde med Nationalpark Thy og HabitatVision.

 

Kontaktperson Sabine Stosiek: sabine.stosiek@gmail.com

Vær med til at udvikle ”vores nationalpark”

TranerNationalparkplanen for 2010 – 2016 skal revideres, så der senest 31. marts 2016 er en ny plan, der gælder frem til 2022. I perioden 19. juni 2014 frem til 9. oktober 2014 inviteres lodsejere, borgere og foreninger/institutioner til at komme med forslag til den nye plan.

I den anledning afholdes der Offentligt møde torsdag d. 19. juni kl. 19.00 – 21.30 på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted.

På mødet informeres om:

• Hvad er en nationalparkplan?
• Hvor langt er vi nået med den nuværende plan?
• Hvordan er hele processen med den nye plan?
• Hvordan får man sine forslag med i arbejdet med den nye plan?

Har du allerede tanker og ideer til forslag til den nye nationalparkplan, kan du måske på mødet finde samarbejdspartnere, til at udvikle forslag sammen med. Bemærk, fristen for forslag er 9. oktober.

Alle er velkomne, også selv om man ikke har konkrete ideer endnu.

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag d. 16. juni kl. 12 direkte til Videncenter Thy-Mors på
telefon 96 18 57 00 eller mail dj@landbothy.dk

Der vil løbende komme informationer om nationalparkplanen på vores

hjemmeside www.nationalparkthy.dk.

Se mere her Opslag infomøde 19.6.141

Fuglestudiekredsens ekskursion til Hald hovedgård den 25. maj 2014.06.07

Hald

Hald

På denne tur til Hald hovedgård var det primære fuglestemmer. 8 deltagere drog af sted for at lytte til de mange stemmer. Morgenens dis forsvandt hurtigt og det blev en smuk dag. Fra Niels Bugges kro gik vi ind i slugten. Her var højdepunkterne Bjergvipstjert, Isfugl og en Stor flagspætte rede med højrøstede unger. Alle fik hørt Skovsanger, som sang ganske tæt på.

Vi sluttede dagen med en spadsere tur på stierne i Indreøen. Her havde vi håbet på at se og høre Hulduen, som yngler på stedet. Vi måtte dog ”nøjes” med at høre Sortspætte. En fin tur, hvor alle havde rig mulighed for at få genopfrisket de mange fuglestemmer.

Summercamp 2014

Summercamp Nationalpark Thy 2014

Frivilligt naturarbejde i Nationalpark Thy

Har du lyst til at lære mere om naturpleje i praksis? Til at få erfaring med forvaltning af skov-, natur– og friluftsliv i fælleskab med andre naturinteresserede studerende og frivillige? Så har du nu muligheden for at bruge 6 dage af din sommerferie som frivillig i den barske og storslåede natur i Nationalpark Thy.

Summercamp Nationalpark Thy 12014I løbet af ugen kan du:

  •  Deltage i og blive klogere på forskellige former for naturpleje, f.eks rydning af uønsket plantevækst.
  • Få indblik i hvordan frivillige kan inddrages i pleje af natur- og friluftsfaciliteter.
  • Udforske fremtidige karrieremuligheder og udvide dit professionelle netværk indenfor natur– og friluftsforvaltning.
  • Være med til at gøre en positiv forskel for naturen i Thy.
  • Møde andre ligesindede studerende og ikke mindst have en sjov og lærerig uge med masser
    af frisk luft!

Tilmelding til summercamp

Tilmelding til forstfuldmægtig Anne-Sophie Freltoft Knudsen på: annknu@nst.dk.
Følgende oplysninger skal fremgå tydeligt af mailen:
Fulde navn, adresse, studieretning, fagligt interesseområde,
fødselsdato, mail og mobilnummer.
Tilmeldingsfrist: 30. maj 2014

 

Sommercamp Nationalpark Thy 2014 bSommerCampen varer fra 23.—28. juni 2014.

  • Primitiv overnatning i Hvidbjerg Plantage.
  • Nærmere information om mødested og tidspunkt vi blive sendt til de tilmeldte deltagere.
  • Det eneste du skal medbringe er liggeunderlag og sovepose, så sørger vi for forplejning.

 

(max 25 deltagere. Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse hvis der er mindre end 15 tilmeldte til året sommercamp)

Sommercamp Nationalpark Thy 2014a