Kategoriarkiv: rejseopleveler

Årets oplevelser 2014

Til forårets arrangement om naturoplevelser var der mødt ca. 25 personer op. Der var 3 indlæg fra følgende personer: Sinne Harbo og Christian Kristensen fortalte om en tur til Lofoten i Norge. Tage Leegaard fortalte om en tur langs vestkysten i USA, mens Jørgen Nordkvist fortalte om en tur til Andalusien i det sydlige Spanien.

Turen til Lofoten: Sinne og Christian var fra en botaniktur ved Kinnekulle i Sverige kørt op gennem Norge mod Lofoten. Undervejs havde de ved Snåsa lidt nord for Trondhjem set en del Fruesko. I det hele taget blev der vist mange smukke blomsterbilleder også af Engblomme i trængsel. Vel ankommet til Lofoten måtte de sande, at vejret ikke var det bedste, så opholdet her blev kortere end planlagt. Det lykkedes dog at se havørne og andre spændende fugle. Hjemturen blev kørt gennem Sverige med bl.a. stop i Abisko Nationalpark og ved Kiruna med dets jernminer.

Fruesko

Fruesko

Turen langs vestkysten af USA: Fra Mountain View i Californien lidt syd for San Francisco kørte Tage og hans kone Pia (som har taget billedet) ad Highway 1 langs Stillehavskysten op gennem Californien, Oregon og staten Washington. Undervejs fik de i Californien set verdens højeste træer, Redwoods. Undervejs så de ligeledes amerikanske kronhjorte, de såkaldte wapitier samt en vandreklit, som var over 50 kilometer lang.

Fra Port Angeles sejlede de ud på Vancouver Island, som er en del af British Columbia, Canada. På Vancouver Island besøgte de blandt andet Pacific RIM Nationalpark. På vej tilbage gik turen via Nanaimo til Vancouver City og videre tilbage over grænsen til Seattle, hvorfra de fløj tilbage til Californien. Da de kom sydpå igen, besøgte de Point Lobos State Reserve, som ligger lidt syd for Monterey i Californien ud mod Stillehavet. Foruden smukke planter så de her søløver, kalkungribbe, brune pelikaner, charmerende havoddere samt det endemiske træ Monterey Cypres.

 

wapitier

Wapitier

Turen til Andalusien: Jørgen og hans kone Ellen Eva var i 2013 og 2014 i marts/april i Andalusien. I 2013 overnattede de 4 forskellige steder, mens de i 2014 overnattede samme sted på Solkysten. Der blev set mange forskellige fugle såsom gåsegrib, flamingo, stylteløber forskellige hejrearter samt to sjældnere arter såsom tyndnæbbet måge og hvidhovedet and. Også planter blev der set. De mest bemærkelsesværdige var forskellige Cistus-arter (Soløjetræ) og en del forskellige Orkidé-arter. Blandt Orkidéerne skal nævnes forskellige Ophrys-arter (vores hjemlige Flueblomst er en Ophrys-art). Til slut blev der også vist billeder af maurisk kunst og arkitektur (kongepaladserne i Sevilla, moskeen i Cordoba og Alhambra i Granada)

Tyndnaebetmaage (46)

Tyndnæbbet måge

Vær med til at udvikle ”vores nationalpark”

TranerNationalparkplanen for 2010 – 2016 skal revideres, så der senest 31. marts 2016 er en ny plan, der gælder frem til 2022. I perioden 19. juni 2014 frem til 9. oktober 2014 inviteres lodsejere, borgere og foreninger/institutioner til at komme med forslag til den nye plan.

I den anledning afholdes der Offentligt møde torsdag d. 19. juni kl. 19.00 – 21.30 på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted.

På mødet informeres om:

• Hvad er en nationalparkplan?
• Hvor langt er vi nået med den nuværende plan?
• Hvordan er hele processen med den nye plan?
• Hvordan får man sine forslag med i arbejdet med den nye plan?

Har du allerede tanker og ideer til forslag til den nye nationalparkplan, kan du måske på mødet finde samarbejdspartnere, til at udvikle forslag sammen med. Bemærk, fristen for forslag er 9. oktober.

Alle er velkomne, også selv om man ikke har konkrete ideer endnu.

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag d. 16. juni kl. 12 direkte til Videncenter Thy-Mors på
telefon 96 18 57 00 eller mail dj@landbothy.dk

Der vil løbende komme informationer om nationalparkplanen på vores

hjemmeside www.nationalparkthy.dk.

Se mere her Opslag infomøde 19.6.141

Fuglestudiekredsens ekskursion til Hald hovedgård den 25. maj 2014.06.07

Hald

Hald

På denne tur til Hald hovedgård var det primære fuglestemmer. 8 deltagere drog af sted for at lytte til de mange stemmer. Morgenens dis forsvandt hurtigt og det blev en smuk dag. Fra Niels Bugges kro gik vi ind i slugten. Her var højdepunkterne Bjergvipstjert, Isfugl og en Stor flagspætte rede med højrøstede unger. Alle fik hørt Skovsanger, som sang ganske tæt på.

Vi sluttede dagen med en spadsere tur på stierne i Indreøen. Her havde vi håbet på at se og høre Hulduen, som yngler på stedet. Vi måtte dog ”nøjes” med at høre Sortspætte. En fin tur, hvor alle havde rig mulighed for at få genopfrisket de mange fuglestemmer.

BFNs Naturkurser tilbyder

Fuglestudiekreds i efteråret 2014

Studiekredsen starter kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan

deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold:    19/8 – 9/9 – 7/10 – 11/11 –  9/12*

Begynderhold:    26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 9/12*

*Fælles afslutning for begge hold.

Ekskursioner:

 

2. august 2014 Ulvedybet. Mødested og tid: Ved centeret i Vejlerne kl. 8,30

29. august 2014   Agger Tange. Mødested: Den første P-plads på højre hånd. Kl. 20.00.
Turen arrangeres i samarbejde med BFN.

20. september 2014   Sundby sø.  Mødested: Vildsund hotel kl. 9,00

18. oktober  2014       Tranetur til Vejlerne.   Mødested: Ved centeret kl. 16.00

15. november 2014      Nors sø.   Mødested: Badepladsen syd for Nors Sø, .                                 .                                     Aggerholmvej, kl. 9,00.  Turen slutter ved isbjerget.

6. december 2014     Ove sø.  Mødested:  P-ved  Legind kl. 9,00.

Pris : 75 kr.for efterårssæson (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere: Elly Hansen (9794 8325),  Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)

Ekskursionsleder: Erling Andersen (9793 6427)

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21. Tirsdag d. 10/6  kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.

Varighed : 21 timer

Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

 Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)

Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.

Pris : 30 kr. pr. time.

Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30

Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30. april.

Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.

  Modul 1 :     Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken

Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og spidsmus – om deres    levevis og hvordan du skelner mellem arterne. Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og bestemmer de dyr, vi fanger.

                      4 timer ved Julie Dahl Møller

Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9 i Thisted

                      Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

 

Modul 2 :     Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?

                      4 timer ved Bo Fink

Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 :     Botanikken i Nationalparken

Vi tager ud på tur i landskabet  for at lære et udpluk af Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om deres levevis og økologi

8 timer ved Sabine Stosiek

Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.

Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 :     Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.

Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger, erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt med den generelle samfundsudvikling.

4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen

Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i Thisted

Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.

 Modul 5 :     Flagermus i Nationalparken.

På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.

4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen

Første mødegang  : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

 Modul 6 :     Krondyrenes biologi

4 timer ved Anton Linnet

Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.

Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september, hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem

Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

 Svampekursus 2014

15 lektioner ved Ib Nord Nielsen

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.

Kurset strækker sig over et par måneder og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af ekskursioner  til udvalgte svampelokaliteter. Der kan undervejs ændres på, hvilke lokaliteter vi besøger.

 

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet
08. september Mandag 19:00 – 22:00 Hummerhuset i Klitmøller
15. september Mandag 17:00 – 20:00 Tved Klitplantage
21. september Søndag 13:30 – 16:30 Nystrup Klitplantage
27. september Lørdag 14:00 – 16:00 Vilsbøl Klitlantage
25. oktober Lørdag 14:00 – 16:00 Tved Klitplantage

 

Pris: 350 kr.

Mim/max deltagerantal:  8/25

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 25. august 2014

Bemærk   Svampetur til Nystrup Klitplantage, søndag d. 21. september, kl. 13.30,

hvor alle er velkomne.

 

Moskursus i Thy

Kurset løber af stablen over 2 dage

1.aften: Gennemgang af bladmossernes biologi og systematik, den aktuelle bestemmelsesliteratur samt relevante internet-sites. Derudover ses på mossernes morfologiske opbygning og lærer de for bestemmelsen relevante begreber at kende. I fællesskab nøgler vi de første bladmosser.

2. aften:  Kort resume og introduktion til slægten Sphagnum og levermosser. Herefter nøgling af flere indsamlede arter.

Tilmelding: Tidspunktet for kursets afholdelse er endnu ikke fastsat, men vi vil gerne snarest muligt have en tilgengivelse om du er interesseret.

Tilmelding: Sabine Stosiek <sabine.stosiek@gmail.com>

Efter afholdelse af kursus bliver der afholdt en Moscamp/Bryocamp for alle. Her bliver der  mulighed for at se mosserne i deres naturlige voksested, møde andre mosvenner og nøgle flere arter.

 

 

 

Giftige planter

giftplanter_jpg-for-web-small

Af Niels Faurholdt, Ole B. Lyshede og Jens Christian Schou

Der er giftige planter overalt i vore omgivelser, og en del af dem frister børn med indbydende bær eller ærtelignende bælge. Nogle ligner nærmest til forveksling spiselige arter, og der er derfor god grund til at lære de giftige arter at kende,
I denne bog præsenteres over 100 af de mest problematiske, giftige blomsterplanter.
Med mange fotografier og korte præcise tekster er bogen let at gå til.

Bogen er på 96 sider, farvetryk, format 17 x 24,5 cm. Pris kr. 199,50 incl. forsendelse.

Bogen kan bestilles via mailadressen: knud.knudsen@knudsen.mail.dk. Ønsker du at betale via bankoverførsel kan du finde de nødvendige oplysninger på den medsendte regning.