Kategoriarkiv: Afviklede aktiviteter

Fotosprint i Nationalpark Thy

24.maj kl. 17.00 – ca. 21.30  

I anledningen af den internationale nationalparkdag den 24. maj inviteres du hermed sammen med din familie til at deltage i en fotosprint (fotokonkurrence på tid). 

Årets tema er klimaforandringer, og det skal vi indfange synlige beviser på med vores kameraer.

Program:

17.00 Velkomst og introduktion til temaet samt information om konkurrencebetingelser  – og så lige lidt fototeknik.

18.00 – 19.30 Fotosprint i Nationalparken

19.30 Deadline for aflevering af fotos. Hver deltager må kun aflevere et billede, og det skal være taget i tidsrummet for sprinten. 

Der vil sidde nogle personer i Hummerhuset, som vil overføre dit billede til computer. Bruger du mobiltelefon skal du aflevere billedet på mail: jytte.gellert@gmail.com

19.30 Pause hvor den indkøbte/medbragte mad kan nydes mens dommerne kigger på fotos.

20.30 Vinderne kåres. Der er præmier til de fem bedste fotos.

Pris: Gratis

Udstyr: Der er ikke noget krav til kameratype. Du må anvende lige fra mobiltelefon til spejlreflekskamera.

Tilmelding: Senest den 23. maj kl. 15 på https://goo.gl/forms/AiIr2MHn9HQOjh2Q2. 

Der er plads til max 25 personer efter ”først til mølle” princippet.

Sted: Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted

Arrangør: BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) i samarbejde med Nationalpark Thy

Kursus i laver- artsbestemmelse og økologi

På kurset bliver der undervist i danske laver. Kurset har fokus på lavernes morfologi, økologi og godefeltkarakterer. Kurset henvender sig både til nybegynderen og til den trænede deltager.

Kurset består af en teoriaften efterfulgt at to ekskursionsaftener.

Teoriaftenen vil bestå af forelæsning om lavernes morfologi, økologi m.m. efterfulgt af fælles bestemmelse

af 2-3 arter. Herefter kan deltageren selv prøve kræfter med nøgling.

På ekskursionerne vil deltageren blive præsenteret for diverse arter i Nationalpark Thy og der vil blive fokuseret på at få set mange forskellige arter, såvel almindelige som sjældne.

Første mødeaften: torsdag den 28. juli kl. 18.00-21.30 på VUc i Thisted, Munkevej 9

Anden gang: tirsdag d. 2. aug. kl. 18.00-21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Tredje gang: torsdag d. 4. aug. kl. 18.00- 21.30. Mødested: Hanstholmvej 64.

Varighed: 9 timer

Pris: 270 kr.

Undervisere: Lennarth Skov Espersen og Ulrik Søchting, som begge registrerer laver i Nationalpark

Thy sommeren 2016.

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /30 50 69 92 senest d. 20. juli

Der afholdes MosCamp den 4. til 5. oktober 2014 i Nationalpark Thy.

MosCamp er en naturevent i Nationalpark Thy. Eventen er et samarbejde mellem Nationalparken, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Habitatvision A/S. Det er formålet at blive klogere på mosserne i nationalparken og samtidig øge deltagernes vidensniveau om mosser. Det er gratis at deltage og det er muligt at få bidrag til transportudgifterne, selvom der naturligvis  arrangeres fælleskørsel for at minimere CO2-belastningen.

Der er fokus på at se mosserne i forskellige naturtyper og om aftenen er der mulighed for at artsbestemme mosser ved hjælp af mikroskop og der udarbejdes en udstilling med repetition af arterne. Alle er velkomne.

Formålet med MosCamp 2014:

1.      Øge vidensniveauet om mosser for alle deltagere. Hæve niveauet for alle! Derfor er alle velkomne både nybegyndere og erfarne mosvenner.

2.      Kortlægge mosserne i Nationalpark Thy.

3.      Dokumentere status for mosserne på en måde som kan gentages og eventuelle ændringer i forskellige naturtyper kan således dokumenteres.

4.      Finde flest mosarter på 36 timer.

5.      Publicere data.

Vi mødes lørdag morgen den 4. oktober kl. 9.00 ved kirken i Tved og slutter senest kl. 16 om søndagen.

Vi overnatter på Thisted Vandrehjem.

Der bliver madhold og vi hjælper hinanden med at tilberede maden.

Det bliver en lærerig weekend og vi glæder os til at se dig. Del gerne invitationen med dit netværk.

Tilmelding kan ske til Lennarth på lse@habitatvision.dk senest den 25. september.

Medbring:

Sengelinned, støvler, varmt tøj, lup 10x og gerne 20x, Den danske mosflora (download evt. fra www.bryologkredsen.dk) gerne anden moslitteratur. Medbring meget gerne stereolup og mikroskop.

Moskursus

6 lektioner ved Erik Aude

Introduktionskursus til bestemmelse af mosser. Vi ser på bladmossernes biologi og systematik, aktuel bestemmemsesliteratur, slægten Sphagnum og levermosser, og afslutter med at øve os i nøgling af indsamlede arter.

Pris: 180 kr

Opstart: 25. sept. kl. 19 på VUC i Thisted

Andet møde: 1. oktober

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 10. sept.

 

Den 3.-5. okt.  afholdes desuden Moscamp i for alle med mulighed for at se arterne i deres naturlige voksested mm. Moscampen arrangeres i samarbejde med Nationalpark Thy og HabitatVision.

 

Kontaktperson Sabine Stosiek: sabine.stosiek@gmail.com

Summercamp 2014

Summercamp Nationalpark Thy 2014

Frivilligt naturarbejde i Nationalpark Thy

Har du lyst til at lære mere om naturpleje i praksis? Til at få erfaring med forvaltning af skov-, natur– og friluftsliv i fælleskab med andre naturinteresserede studerende og frivillige? Så har du nu muligheden for at bruge 6 dage af din sommerferie som frivillig i den barske og storslåede natur i Nationalpark Thy.

Summercamp Nationalpark Thy 12014I løbet af ugen kan du:

  •  Deltage i og blive klogere på forskellige former for naturpleje, f.eks rydning af uønsket plantevækst.
  • Få indblik i hvordan frivillige kan inddrages i pleje af natur- og friluftsfaciliteter.
  • Udforske fremtidige karrieremuligheder og udvide dit professionelle netværk indenfor natur– og friluftsforvaltning.
  • Være med til at gøre en positiv forskel for naturen i Thy.
  • Møde andre ligesindede studerende og ikke mindst have en sjov og lærerig uge med masser
    af frisk luft!

Tilmelding til summercamp

Tilmelding til forstfuldmægtig Anne-Sophie Freltoft Knudsen på: annknu@nst.dk.
Følgende oplysninger skal fremgå tydeligt af mailen:
Fulde navn, adresse, studieretning, fagligt interesseområde,
fødselsdato, mail og mobilnummer.
Tilmeldingsfrist: 30. maj 2014

 

Sommercamp Nationalpark Thy 2014 bSommerCampen varer fra 23.—28. juni 2014.

  • Primitiv overnatning i Hvidbjerg Plantage.
  • Nærmere information om mødested og tidspunkt vi blive sendt til de tilmeldte deltagere.
  • Det eneste du skal medbringe er liggeunderlag og sovepose, så sørger vi for forplejning.

 

(max 25 deltagere. Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse hvis der er mindre end 15 tilmeldte til året sommercamp)

Sommercamp Nationalpark Thy 2014a

BFNs Naturkurser tilbyder

Fuglestudiekreds i efteråret 2014

Studiekredsen starter kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan

deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold:    19/8 – 9/9 – 7/10 – 11/11 –  9/12*

Begynderhold:    26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 9/12*

*Fælles afslutning for begge hold.

Ekskursioner:

 

2. august 2014 Ulvedybet. Mødested og tid: Ved centeret i Vejlerne kl. 8,30

29. august 2014   Agger Tange. Mødested: Den første P-plads på højre hånd. Kl. 20.00.
Turen arrangeres i samarbejde med BFN.

20. september 2014   Sundby sø.  Mødested: Vildsund hotel kl. 9,00

18. oktober  2014       Tranetur til Vejlerne.   Mødested: Ved centeret kl. 16.00

15. november 2014      Nors sø.   Mødested: Badepladsen syd for Nors Sø, .                                 .                                     Aggerholmvej, kl. 9,00.  Turen slutter ved isbjerget.

6. december 2014     Ove sø.  Mødested:  P-ved  Legind kl. 9,00.

Pris : 75 kr.for efterårssæson (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere: Elly Hansen (9794 8325),  Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)

Ekskursionsleder: Erling Andersen (9793 6427)

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21. Tirsdag d. 10/6  kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.

Varighed : 21 timer

Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

 Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)

Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.

Pris : 30 kr. pr. time.

Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30

Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30. april.

Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.

  Modul 1 :     Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken

Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og spidsmus – om deres    levevis og hvordan du skelner mellem arterne. Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og bestemmer de dyr, vi fanger.

                      4 timer ved Julie Dahl Møller

Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9 i Thisted

                      Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

 

Modul 2 :     Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?

                      4 timer ved Bo Fink

Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 :     Botanikken i Nationalparken

Vi tager ud på tur i landskabet  for at lære et udpluk af Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om deres levevis og økologi

8 timer ved Sabine Stosiek

Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.

Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 :     Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.

Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger, erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt med den generelle samfundsudvikling.

4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen

Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i Thisted

Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.

 Modul 5 :     Flagermus i Nationalparken.

På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.

4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen

Første mødegang  : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

 Modul 6 :     Krondyrenes biologi

4 timer ved Anton Linnet

Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.

Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september, hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem

Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

 Svampekursus 2014

15 lektioner ved Ib Nord Nielsen

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.

Kurset strækker sig over et par måneder og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af ekskursioner  til udvalgte svampelokaliteter. Der kan undervejs ændres på, hvilke lokaliteter vi besøger.

 

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet
08. september Mandag 19:00 – 22:00 Hummerhuset i Klitmøller
15. september Mandag 17:00 – 20:00 Tved Klitplantage
21. september Søndag 13:30 – 16:30 Nystrup Klitplantage
27. september Lørdag 14:00 – 16:00 Vilsbøl Klitlantage
25. oktober Lørdag 14:00 – 16:00 Tved Klitplantage

 

Pris: 350 kr.

Mim/max deltagerantal:  8/25

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 25. august 2014

Bemærk   Svampetur til Nystrup Klitplantage, søndag d. 21. september, kl. 13.30,

hvor alle er velkomne.

 

Moskursus i Thy

Kurset løber af stablen over 2 dage

1.aften: Gennemgang af bladmossernes biologi og systematik, den aktuelle bestemmelsesliteratur samt relevante internet-sites. Derudover ses på mossernes morfologiske opbygning og lærer de for bestemmelsen relevante begreber at kende. I fællesskab nøgler vi de første bladmosser.

2. aften:  Kort resume og introduktion til slægten Sphagnum og levermosser. Herefter nøgling af flere indsamlede arter.

Tilmelding: Tidspunktet for kursets afholdelse er endnu ikke fastsat, men vi vil gerne snarest muligt have en tilgengivelse om du er interesseret.

Tilmelding: Sabine Stosiek <sabine.stosiek@gmail.com>

Efter afholdelse af kursus bliver der afholdt en Moscamp/Bryocamp for alle. Her bliver der  mulighed for at se mosserne i deres naturlige voksested, møde andre mosvenner og nøgle flere arter.

 

 

 

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30

Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling

 

Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.

 

Mødested : Lufthavnen i Tved

Turleder :

Søren Telling (6178 7742)

Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.

Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.

Mødested:

P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.

Turleder:

Holger Søndergård (9798 1496).

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)