Kategoriarkiv: rejseopleveler

BFNs Naturkurser tilbyder

Fuglestudiekreds i efteråret 2014

Studiekredsen starter kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)

Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu. På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området.

Der tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan

deltage både på begynderholdet og det ”øvede hold” for samme pris.

Mødeaftener på Koldby skole kl. 19,00

Det øvede hold:    19/8 – 9/9 – 7/10 – 11/11 –  9/12*

Begynderhold:    26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 9/12*

*Fælles afslutning for begge hold.

Ekskursioner:

 

2. august 2014 Ulvedybet. Mødested og tid: Ved centeret i Vejlerne kl. 8,30

29. august 2014   Agger Tange. Mødested: Den første P-plads på højre hånd. Kl. 20.00.
Turen arrangeres i samarbejde med BFN.

20. september 2014   Sundby sø.  Mødested: Vildsund hotel kl. 9,00

18. oktober  2014       Tranetur til Vejlerne.   Mødested: Ved centeret kl. 16.00

15. november 2014      Nors sø.   Mødested: Badepladsen syd for Nors Sø, .                                 .                                     Aggerholmvej, kl. 9,00.  Turen slutter ved isbjerget.

6. december 2014     Ove sø.  Mødested:  P-ved  Legind kl. 9,00.

Pris : 75 kr.for efterårssæson (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere: Elly Hansen (9794 8325),  Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)

Ekskursionsleder: Erling Andersen (9793 6427)

Lær de vilde blomster at kende

Kursus i botanik begynder mandag d. 12. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer: Mandag d. 26/5 kl. 18-21. Tirsdag d. 3/6 kl. 18-21. Tirsdag d. 10/6  kl. 18-21 Lørdag d. 16/8 kl. 10-16. Mandag d. 25/8 kl. 18-21.

Varighed : 21 timer

Pris : 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere : Søren Telling ( 6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

 Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPT)

Kurset består af 6 moduler, således at man kan vælge de(t) modul(er) man ønsker at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer.

Pris : 30 kr. pr. time.

Min/max deltagerantal i hvert modul : 8/30

Tilmelding til modul 1 – 3 sker til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com med angivelse af hvilke(t) modul(er) man ønsker at deltage i senest onsdag d. 30. april.

Tilmelding til modul 4 – 6 sker til Sabine Stosiek senest mandag d. 11. august.

  Modul 1 :     Mus og spidsmus (herunder birkemus) i Nationalparken

Her får du lejlighed til at høre lidt om Nationalparkens mus og spidsmus – om deres    levevis og hvordan du skelner mellem arterne. Der vil være særlig fokus på birkemus, da Thy rummer en af Danmarks største bestande af denne meget sjældne art. Anden del af kurset består af en felttur i Nationalparken, hvor vi tilser fælder og bestemmer de dyr, vi fanger.

                      4 timer ved Julie Dahl Møller

Første mødegang : Onsdag d. 7. maj kl. 19.00 på VUC, Munkevej 9 i Thisted

                      Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 14. maj

 

Modul 2 :     Hvordan er landskaberne i Nationalparken opstået ?

                      4 timer ved Bo Fink

Første mødegang : Onsdag d. 21. maj kl.19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 4. juni.

Modul 3 :     Botanikken i Nationalparken

Vi tager ud på tur i landskabet  for at lære et udpluk af Nationalparkens vilde planter at kende og høre de gode historier om deres levevis og økologi

8 timer ved Sabine Stosiek

Første mødegang : Onsdag d.11. juni kl. 19.00 på VUC i Thisted.

Øvrige mødegange : Foregår ”i marken” onsdagene 18. og 25. juni

Modul 4 :     Mennesker og livsformer langs Thys vestkyst.

Med afsæt i gamle fortællinger, topografiske fremstillinger, erindringer, breve m.v., samt foreliggende billedkilder vil kursisterne blive præsenteret for en række mennesker, der har levet deres liv ved havet og på klitheden gennem de seneste århundreder. Vi vil undersøge samspillet mellem naturgrundlag og menneskeliv, afdække det traditionelle kulturmønster og følge de ændringer der sker i takt med den generelle samfundsudvikling.

4 timer ved Orla Poulsen og Knud Holch Andersen

Mødegange : Tirsdagene d. 19. og 26. august kl. 19.00 på VUC i Thisted

Bemærk at det foregår på tirsdage og ikke onsdage.

 Modul 5 :     Flagermus i Nationalparken.

På kurset hører du om den nyeste viden om flagermusearter og deres udbredelse i Nationalparken. Du hører mere om deres levevis og vi forsøger at spore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr.

4 timer ved Elsemarie Kragh Nielsen

Første mødegang  : Onsdag d. 3. september kl. 19.00 på VUC i Thisted

Øvrig mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 10. september

 Modul 6 :     Krondyrenes biologi

4 timer ved Anton Linnet

Første mødegang :Onsdag d. 17. september kl. 19.00 på VUC.

Øvrig Mødegang : Foregår ”i marken” onsdag d. 24. september, hvor vi skal ud at se og høre krondyrene.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy arrangeres i et samarbejde mellem

Danmarks Naturfredningsforening og BFN´s Naturkurser

 Svampekursus 2014

15 lektioner ved Ib Nord Nielsen

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.

Kurset strækker sig over et par måneder og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af ekskursioner  til udvalgte svampelokaliteter. Der kan undervejs ændres på, hvilke lokaliteter vi besøger.

 

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet
08. september Mandag 19:00 – 22:00 Hummerhuset i Klitmøller
15. september Mandag 17:00 – 20:00 Tved Klitplantage
21. september Søndag 13:30 – 16:30 Nystrup Klitplantage
27. september Lørdag 14:00 – 16:00 Vilsbøl Klitlantage
25. oktober Lørdag 14:00 – 16:00 Tved Klitplantage

 

Pris: 350 kr.

Mim/max deltagerantal:  8/25

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 25. august 2014

Bemærk   Svampetur til Nystrup Klitplantage, søndag d. 21. september, kl. 13.30,

hvor alle er velkomne.

 

Moskursus i Thy

Kurset løber af stablen over 2 dage

1.aften: Gennemgang af bladmossernes biologi og systematik, den aktuelle bestemmelsesliteratur samt relevante internet-sites. Derudover ses på mossernes morfologiske opbygning og lærer de for bestemmelsen relevante begreber at kende. I fællesskab nøgler vi de første bladmosser.

2. aften:  Kort resume og introduktion til slægten Sphagnum og levermosser. Herefter nøgling af flere indsamlede arter.

Tilmelding: Tidspunktet for kursets afholdelse er endnu ikke fastsat, men vi vil gerne snarest muligt have en tilgengivelse om du er interesseret.

Tilmelding: Sabine Stosiek <sabine.stosiek@gmail.com>

Efter afholdelse af kursus bliver der afholdt en Moscamp/Bryocamp for alle. Her bliver der  mulighed for at se mosserne i deres naturlige voksested, møde andre mosvenner og nøgle flere arter.

 

 

 

Giftige planter

giftplanter_jpg-for-web-small

Af Niels Faurholdt, Ole B. Lyshede og Jens Christian Schou

Der er giftige planter overalt i vore omgivelser, og en del af dem frister børn med indbydende bær eller ærtelignende bælge. Nogle ligner nærmest til forveksling spiselige arter, og der er derfor god grund til at lære de giftige arter at kende,
I denne bog præsenteres over 100 af de mest problematiske, giftige blomsterplanter.
Med mange fotografier og korte præcise tekster er bogen let at gå til.

Bogen er på 96 sider, farvetryk, format 17 x 24,5 cm. Pris kr. 199,50 incl. forsendelse.

Bogen kan bestilles via mailadressen: knud.knudsen@knudsen.mail.dk. Ønsker du at betale via bankoverførsel kan du finde de nødvendige oplysninger på den medsendte regning.

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30

Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling

 

Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.

 

Mødested : Lufthavnen i Tved

Turleder :

Søren Telling (6178 7742)

Flora og fuglestemmer i Tved Klitplantage

Lørdag, den 24. maj 2014 kl. 07.00.

Næsten traditionen tro arrangeres en morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage. Undervejs på den 3 – 4 km lange tur vil vi øve os på fuglestemmerne og kigge nærmere på områdets flora og øvrige fauna. Turen afsluttes omkring kl. 9 med havekaffe hos turlederen.

Mødested:

P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7.00.

Turleder:

Holger Søndergård (9798 1496).

De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)

De Vilde Blomsters Dag i Norden 2014

Søndag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00

Turen går gennem Fosdal Plantage med bl.a. Femradet Ulvefod og Linnæa og videre til Rødland og Drevelsig Hede med fine forekomster af Guldblomme samt Bakke-Gøgelilje og Hvid Næbfrø m.fl. Medbring gerne proviant til turens afslutning.

Mødested: P-plads på Hjortdalvej i ø-del af Fosdal Plantage

Turledere: Holger Søndergård, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen (Evt. henv. tlf 9798 1496)

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80, 7900 Nykøbing)

Ekskursion – lørdag d. 26. april kl. 14.00

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr. Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og udstyr til opdræt af skaldyr.

Entre : 100 kr. pr. person.

Tilmelding :

Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 11. april. Else kan samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).

Aaby Bjerg naturpleje

Lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Du kan give naturen en hånd ved at møde op til naturplejedag på Aaby Bjerg i St. Vildmose. Tag familie og venner med og vær med til at oprykke små træer og buske på denne fine hede, ellers vil heden gro til. Dette lille stykke hede kræver naturpleje for bekæmpelse af småtræer, groft græs og bregner indtil flere gange om året! DN Jammerbugt er værter denne dag for en bid brød og en kop kaffe/the. Tag gerne egne handsker og spader med.

Tid: lørdag, d. 12. april 2014, kl. 9:30 – 13:00.

Mødested: P – plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej 160, 9440 Aabybro.

Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18/mobil: 40 68 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk – www.dn.dk/jammerbugt

Naturpleje ved Gærup Fjordskrænter

Lørdag d. 5. april 2014 kl. 09.30 – 13.00

Alle interesserede, børn såvel som voksne inviteres til en hyggelig formiddag. Vær med til at rydde tjørn, som truer den værdifulde botanik ved Gærup. Det kuperede bakkelandskab, som er skabt under den sidste istid er hjem for flere naturtyper med karakteristiske og sjældne botaniske forekomster.

Medbring grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.

BFN i samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening er vært ved formiddagspausen med morgenbrød, kaffe og sodavand. Medbring selv madpakke til frokost.

Mødested:

P-pladsen ved Petanque Hallen, Gærupgård, Gærupvej 11, 7752 Snedsted. Vel mødt!

Kontakt: Biologisk Forening for Nordvestjylland, v/ Holger Søndergård.
Tlf. 97 98 14 96. Mob 21 37 05 84

Naturplejenetværk for Nordvestjylland, v/Hamish Stewart, Mobil 24 41 57 79.
Email: hds@naturplejenet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, v/Ib Nord Nielsen, Mobil 40579323

Fugletur i Højriis Skov

Søndag den 4. maj kl. 5,30

Lige når bøgen er ved at springe ud er det en særlig dejlig tid at gå en tidlig morgentur i skoven ved Højriis.

På denne morgentur vil vi dels betragte det smukke sceneri, vi vil høre om skoven og dens historie samt lytte til forårets fuglesang.

Mødested:

P-pladsen ud for Højriis Slot kl. 05,30. Turen varer til kl. ca. 9. Turleder Lars Smith. Evt. henv. tlf 9881 1533