Indsamling af oplysninger til BFN´s Naturdata

Vi ønsker oplysninger om alle sjældnere/truede arter, der registreres i BFN´s geografiske interresseområde. I princippet alle artsgrupper, men dog med særlig vægt på karplanter, pattedyr, padder, krubdyr og dagsommerfugle. Såvel nye som ældre oplysninger har interresse. For fuglenes vedkommende vil der periodisk blive udvalgt særlige interessante eller aktuelle for Nordvestjyllands fauna. Øvrige fugleiagttagelser henvises til DOFbasen.

Oplysninger til BFN´s Naturdata:
Oplysninger kan indtastes i nedenstående skema. Kommer snart!
Angiv stedangivelsen så detaljeret som muligt, gerne med GPS (UTM 32 Euref89).

På forhånd tak.