Fra spagnum til stylteløbere

STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY

INDBYDER TIL FOREDRAG ONSDAG DEN 8. OKTOBER 2014 KL 19:30 I

 VUC KANTINE MUNKEVEJ 9 THISTED

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver

LILLE VILDMOSE

Fra spagnum til stylteløbere

Danmarks største fredede landområde, Lille Vildmose i Østhimmerland, er under forvandling og naturgenopretning.

For få år siden herskede spagnum-industrien over store dele af Vildmosen, hvor der blev udvundet spagnum fra nøgne, brune landskabsflader.

stylteløberI dag er produktionen og dræningen stoppet, og nu yngler stylteløbere, rørdrummer, rørvagtler og traner i de nye våde og grønne terræner, mens kongeørne og havørne jævnligt jager over de tidligere gravebaner.

Og måske er elgen på vej til Vildmosen, der huser Danmarks største bestand af vildsvin og efterkommerne af den oprindelige jyske kronvildtstamme.

Naturjournalisten og fotografen Jan Skriver har siden 2005 fulgt udviklingen fra pottemuld til paradis for fugle. Han har lavet flere film, der skildrer Lille Vildmoses naturværdier.

I et foredrag vil han i ord og fotos vise øjeblikke fra den dynamik, der i disse år hersker på Lille Vildmoses lange vej mod tidligere tiders vidtstrakte højmoser.

Lille Vildmose er den største højmose i Nordeuropas lavland.

Der kan købes øl og vand ved arrangementet.

Fri entre

 

Referat fra BFN’s arrangement på Livø den 31. august 2014

Efter en meget våd lørdag kunne vi glæde os over at søndagens vejr var lidt venligere stemt. Søndagens få byger, kunne ikke ødelægge, hverken humøret eller de spændende arrangementer, som blev afholdt i dagens løb.

DPP_5475Nordvestjyllands ringmærkningsgruppe var rigt repræsenteret. De mange net blev med korte mellemrum tjekket så fuglene ikke, på noget tidspunkt, led overlast. Ringmærkerne fortalte og viste de enkelte arter frem for de fremmødte, som interesserede fulgte med. Mon ikke en Stor Flagspætte var den art, som vakte størst begejstring.

Ved den guidede fugletur mødte syv deltagere op. Det blev en fin tur gennem Livøs særprægede landskab, uden de helt store ornitologiske sensationer. Et par Træløbere gjorde alligevel lykke ligesom de mange Sortmejser og Fuglekonger, som var svære at få øje på, når de vimsede rundt i grantræerne.

I laboratoriet udstillede Hugo Christensen nattens fangst af natsværmere. Han havde ved hjælp af en ”lyslokker”, som er et hvidt lagen der belyses af en elektrisk pære, fanget 22 forskellige ugler og målere. Her kunne de besøgende få svar på alle de spørgsmål, som trængte sig på angående de små natflyvende insekter.

Strand-HornskulpeDagens sidste tur var for botanisk interesserede, og de ti fremmødte var alle meget engagerede. Den største oplevelse på denne tur var fundet af Strand-Hornskulpe.Den står omtalt som meget sjælden, og den skulle kun findes i Limfjordens vestlige del. En af Naturstyrelsens folk kunne imidlertid fortælle, at den var kendt fra en anden del af stranden på Livø.

Foruden BFN’s arrangementer, var der også denne weekend økologisk høstmarked på Livø. Der var derfor også rig mulighed for at deltage i Naturstyrelsens guidede ture rundt på øen, samt blive klogere på de mange kornsorter, som dyrkes her. Og mon ikke de fleste nød godt af de forskellige smagsprøver af mad, bagværk og øl, som man blev fristet med i ”den gamle lade”.

 

 

 

 

 

 

Moskursus

6 lektioner ved Erik Aude

Introduktionskursus til bestemmelse af mosser. Vi ser på bladmossernes biologi og systematik, aktuel bestemmemsesliteratur, slægten Sphagnum og levermosser, og afslutter med at øve os i nøgling af indsamlede arter.

Pris: 180 kr

Opstart: 25. sept. kl. 19 på VUC i Thisted

Andet møde: 1. oktober

Tilmelding til Sabine Stosiek på sabine.stosiek@gmail.com senest den 10. sept.

 

Den 3.-5. okt.  afholdes desuden Moscamp i for alle med mulighed for at se arterne i deres naturlige voksested mm. Moscampen arrangeres i samarbejde med Nationalpark Thy og HabitatVision.

 

Kontaktperson Sabine Stosiek: sabine.stosiek@gmail.com

Fuglestudiekredsens tur til Agger Tange den 29. august

DPP_5457Årets aftentur til Agger Tange, hvor vi ser Grågæs i tusindtal gå til nattesæde i lagunesøerne, er efterhånden blevet til en tradition. Igen i år mødtes vi kl. 20 og ventede på at det første lange bånd af gæs skulle dukke op over Vestervig kirke. Fredagens vejr havde ikke været det bedste. Regn og rusk hele dagen. Til aften klarede det dog op, og vi fik foruden 6.400 gæs en smuk solnedgang.

Fuglestudiekredsens ekskursion til Ulvedybet den 2. august 2014

Denne sommerekskursion var tilrettelagt, med henblik på de mange vadefugle, som strømmer til landet netop på denne tid. Ulvedybet, som ligger ved Gjøl Bredning er, efter at Skov- og Naturstyrelsen, i 2007-08 igangsatte et større engfugleprojekt, en meget værdifuld rasteplads for ænder og vadefugle. Græsning med kreaturer, heste og får har skabt et engområde, som først og fremmest  gavner de mest truede engfugle, Brushane, Stor Kobbersneppe  og Alm. ryle. Om efteråret raster et stort antal vadefugle og ænder i Ulvedybet.

DPP_5341

Elleve deltagere var mødt op til denne spændende ekskursion, hvor tidligere vildtkonsulent Anton Linnet, havde søgt tilladelse til at gå på dæmningen, og han guidede os på hele turen. Desværre var vandstanden p.g.a. den tørre sommer meget lav, og vi kom ikke tæt på fuglene. Men vi fik, med stor tak til Anton Linnet, et fint indblik i det store arbejde der er lagt, for at skabe denne lokalitet.

Fra BFN´s Naturdata:

Dunet Steffensurt er fundet i Tved Klitplantage af Ib Nord Nielsen. Arten er ikke tidligere kendt fra Thy (distr. 6 og 7) og de nærmeste forekomster er henholdsvis det østlige Salling samt Oksholm Skov ved Brovst.

Vær med til at udvikle ”vores nationalpark”

TranerNationalparkplanen for 2010 – 2016 skal revideres, så der senest 31. marts 2016 er en ny plan, der gælder frem til 2022. I perioden 19. juni 2014 frem til 9. oktober 2014 inviteres lodsejere, borgere og foreninger/institutioner til at komme med forslag til den nye plan.

I den anledning afholdes der Offentligt møde torsdag d. 19. juni kl. 19.00 – 21.30 på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted.

På mødet informeres om:

• Hvad er en nationalparkplan?
• Hvor langt er vi nået med den nuværende plan?
• Hvordan er hele processen med den nye plan?
• Hvordan får man sine forslag med i arbejdet med den nye plan?

Har du allerede tanker og ideer til forslag til den nye nationalparkplan, kan du måske på mødet finde samarbejdspartnere, til at udvikle forslag sammen med. Bemærk, fristen for forslag er 9. oktober.

Alle er velkomne, også selv om man ikke har konkrete ideer endnu.

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag d. 16. juni kl. 12 direkte til Videncenter Thy-Mors på
telefon 96 18 57 00 eller mail dj@landbothy.dk

Der vil løbende komme informationer om nationalparkplanen på vores

hjemmeside www.nationalparkthy.dk.

Se mere her Opslag infomøde 19.6.141

Fuglestudiekredsens ekskursion til Hald hovedgård den 25. maj 2014.06.07

Hald

Hald

På denne tur til Hald hovedgård var det primære fuglestemmer. 8 deltagere drog af sted for at lytte til de mange stemmer. Morgenens dis forsvandt hurtigt og det blev en smuk dag. Fra Niels Bugges kro gik vi ind i slugten. Her var højdepunkterne Bjergvipstjert, Isfugl og en Stor flagspætte rede med højrøstede unger. Alle fik hørt Skovsanger, som sang ganske tæt på.

Vi sluttede dagen med en spadsere tur på stierne i Indreøen. Her havde vi håbet på at se og høre Hulduen, som yngler på stedet. Vi måtte dog ”nøjes” med at høre Sortspætte. En fin tur, hvor alle havde rig mulighed for at få genopfrisket de mange fuglestemmer.

Summercamp 2014

Summercamp Nationalpark Thy 2014

Frivilligt naturarbejde i Nationalpark Thy

Har du lyst til at lære mere om naturpleje i praksis? Til at få erfaring med forvaltning af skov-, natur– og friluftsliv i fælleskab med andre naturinteresserede studerende og frivillige? Så har du nu muligheden for at bruge 6 dage af din sommerferie som frivillig i den barske og storslåede natur i Nationalpark Thy.

Summercamp Nationalpark Thy 12014I løbet af ugen kan du:

  •  Deltage i og blive klogere på forskellige former for naturpleje, f.eks rydning af uønsket plantevækst.
  • Få indblik i hvordan frivillige kan inddrages i pleje af natur- og friluftsfaciliteter.
  • Udforske fremtidige karrieremuligheder og udvide dit professionelle netværk indenfor natur– og friluftsforvaltning.
  • Være med til at gøre en positiv forskel for naturen i Thy.
  • Møde andre ligesindede studerende og ikke mindst have en sjov og lærerig uge med masser
    af frisk luft!

Tilmelding til summercamp

Tilmelding til forstfuldmægtig Anne-Sophie Freltoft Knudsen på: annknu@nst.dk.
Følgende oplysninger skal fremgå tydeligt af mailen:
Fulde navn, adresse, studieretning, fagligt interesseområde,
fødselsdato, mail og mobilnummer.
Tilmeldingsfrist: 30. maj 2014

 

Sommercamp Nationalpark Thy 2014 bSommerCampen varer fra 23.—28. juni 2014.

  • Primitiv overnatning i Hvidbjerg Plantage.
  • Nærmere information om mødested og tidspunkt vi blive sendt til de tilmeldte deltagere.
  • Det eneste du skal medbringe er liggeunderlag og sovepose, så sørger vi for forplejning.

 

(max 25 deltagere. Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse hvis der er mindre end 15 tilmeldte til året sommercamp)

Sommercamp Nationalpark Thy 2014a

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy.

16 interesserede mødte op hos Elly og Ivan i Svankjær for at høre om naturpleje i almindelighed og ”hare- og agerhøneprojektet i Sydthy” i særdeleshed.

Anders Rishøj Jensen, Danmarks Jægerforbund og rådgiver for det nyetablerede markvildtlaug i Sydthy, orienterede om projektet og Bjarne Jørgensen, Vestervig, initiativtager til projektet, fortalte, at projektet i Sydthy p.t. omfatter 4000 ha fra Helligsø Teglværk til Lyngholm med tilslutning af 38 lodsejere. Projektet er beskrevet i Naturnyt 1/2014. Harer og agerhøns er registrerede og talt langs særlige linjer i området og vil løbende blive fulgt op for at følge udviklingen over de næste 4 år.

Hos Elly og Ivan er der i forbindelse med et naturligt dige etableret et område med vildtblanding for insekter og frø til fuglene, et område med barjord til badning og en område med tætklippet græs, hvor de små kyllinger kan tørre. Det naturlige dige med højt græs giver gode rede- og skjulesteder for hønsefugle.

Turen fortsatte til Leo Thøgersen i Villerup, hvor der også i forbindelse med et dige er etableret en stribe barjord. På den modsatte side af diget er der en rapsmark, der i år kan fungere som skjulested for hønsefuglene. Senere skal også her etableret en stribe med vildtblanding.  Vildtstriber kan også med fordel etableres i forbindelse med markvej, hvor græsrabatten så vil fungere som skjulested for fuglene.

Turen sluttede hos Knud-Allan Knudsen i Villerup, hvor man bl.a. blev præsenteret for et etableret område med dige, barjord og vildtstribe, men med èn meget uheldig faktor, nemlig at det ligger lige op ad et ældre læhegn med forholdsvis høje træer. Her sidder musvåger og kragefugle garanteret på lur for at snuppe hver eneste lille kylling, der måtte blive klækket.

Man kan stadig tilmelde sig hare- og agerhøneprojektet ved henvendelse til Bjarne Jørgensen, tlf. 97 94 15 11.